Mapa insolvence: obraz Česka jako rizikové země neplatičů je falešný

Z celkového počtu firem v ČR tvoří obchodní společnosti v konkursu jen 0,7 %, mezi živnostníky je v konkursu 0,2 % osob. I když z dlouhodobých

Z celkového počtu firem v ČR tvoří obchodní společnosti v konkursu jen 0,7 %, mezi živnostníky je v konkursu 0,2 % osob. I když z dlouhodobých statistik insolvenčních řízení vyplývá, že věřitel získá v průměru z konkursu živnostníků 16 % a z konkursů firem 7 % své pohledávky, je tato výtěžnost s ohledem na nízkou četnost konkursů pozitivním faktem. A v procesu oddlužení občanů se věřitelům – zpravidla podnikatelům – vrací v průměru 56 % dluhu. To vyplývá z nových analýz společnosti InsolCentrum, která společně s Hospodářskou komorou, Českou advokátní komorou a Ministerstvem spravedlnosti ČR dnes 30. října 2019 představila veřejně přístupné interaktivní mapy podle krajů nebo obcí.

Portál www.insolcentrum.cz, který spustilo InsolCentrum ve spolupráci s Hospodářskou komorou, je od nynějška určen široké veřejnosti. Ta zde snadno a rychle zjistí například aktuální údaje o počtu insolvenčních řízení, složení dlužníků, výši dluhů a míře uspokojení věřitelů. Sledující mají i možnost filtrovat údaje podle regionu a lokality. Je to poprvé, kdy se veřejnost dozvídá, kolik je aktuálně v České republice insolvenčních řízení. Každý uživatel si může na šesti mapách najít svůj kraj, okres, město či obec a podívat se na počty konkrétních typů insolvencí.

Přestože čísla Eurostatu, ale i ukazatele zveřejňované ČNB o dluzích firem a domácností naznačují, že to ani v insolvenčních řízeních nebude s Českou republikou tak zlé, v tuzemských médiích bývá ČR prezentována jako země, kde je úpadek každodenní hrozbou občanů i firem. „ČR je označována jako země chudoby s pandemií exekucí a milionem lidí v dluhové pasti. Představa, že máme masově zadluženou populaci, je v rozporu se zdravým úsudkem, takový stát by totiž vykazoval výrazně horší makroekonomické a fiskální charakteristiky, třeba vysokou nezaměstnanost a růst sociálních dávek,“ uvedla jednatelka InsoCentra Jarmila Veselá.

Předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek iniciativu Insolcentra velmi vítá a v této souvislosti zmínil i předpremiéru zveřejnění mapy insolvencí na konferenci Soukromé právo 2019 v říjnu tohoto roku v Ostravě, kde prezentované údaje doslova působily na přítomné auditorium složené z advokátů a advokátek jako zjevení. „Mediální obraz, že advokát jen vydělává na chudáčkovi dlužníkovi, kterému jsme jako stav každodenně vystaveni, neodpovídá skutečnosti, a proto každou iniciativu, dnes právě zde prezentovanou novou mapu insolvencí velmi vítáme a těm, kteří za projektem stojí, patří velký dík,“ dodal.

InsolCentrum více jak devět let zpracovávalo všechny dostupné údaje z insolvenčních procesů v ČR. Výsledkem jsou podrobně členěné informace odrážející mimo jiné údaje o 114 tisících Čechů v režimu oddlužení nebo o všech 3 400 společnostech a 2 300 živnostnících v konkursu. „Že se v konkursu nachází výrazně méně než 1 % všech obchodních společností i živnostníků, je pozitivní. Komplexní čísla představují vesměs pozitivní zprávy. Zmiňuji to i v souvislosti s různými legislativními změnami – nedávnými i těmi teprve chystanými,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, který zároveň poukázal na statistiky ČNB, ČSÚ i Eurostatu, které ukazují nízkou míru zadlužení domácností, nízkou míru úvěru v selhání. Podle Eurostatu jsou Češi navíc nejlepší v EU ve splácení závazků.

Komplexní statistika o insolvencích není zajímavá jen z pohledu podnikatelů jako věřitelů, resp. dlužníků, ale také pro regulátora. „Oceňuji aktivitu, jejímž výsledkem jsou webové stránky prezentující množství užitečných údajů pro širokou veřejnost, ale i cenné podklady pro budoucí legislativní činnost resortu spravedlnosti,“ vyjádřil se náměstek ministryně spravedlnosti Michal Franěk.

S uvedenými čísly nerezonují i údaje o exekucích. Dostupné zdroje uvádějí, že exekuční řízení bylo vloni vedeno vůči 821 tis. osobám. I pod dojmem tohoto údaje zákonodárci rozvolnili podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu na úkor věřitelů, přestože insolvenční statistiky na takovou potřebu přímo neukazovaly. Hospodářská komora proto navrhuje, aby si stát vyžádal ověřená data o exekučních dlužnících, jako nezbytný podklad pro ekonomické, legislativní, sociální i regionální koncepce rozvoje, neboť je přesvědčena, že dlouhodobá zpochybňování oprávněnosti exekucí a dehonestace aktérů exekučních procesů – a to jak věřitelů, tak exekutorů, advokátů a posléze i soudů – negativně ovlivňuje mínění určité části obyvatel. 

„Přesná data o exekucích pomohou uklidnit současnou disharmonii právního prostředí. Což by pomohlo jak advokátům, tak soudům, ale zejména samotným exekutorům,“  potvrdil závěrem předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek.

 

Zdroj: HK ČR, Insolcentrum a redakce

Foto redakce

Go to TOP