Medaile Antonína rytíře Randy za rok 2019 obdrželi soudci a akademici

Již tradičně se v pátek 25. října 2019 konalo ve Vlasteneckém sále Karolina Univerzity Karlovy slavnostní zasedání Jednoty českých právníků, během kterého byly předány medaile Antonína rytíře Randy; ty uděluje Rada Jednoty českých právníků významným českým i zahraničním právníkům jako výraz uznání zásluh na rozvoji právní vědy, zákonodárství, právní praxe, organizování právního života v zemi a upevňování přátelských vztahů.

Úvodní slovo přednesl JUDr. Pavel Rychetský, předseda Jednoty českých právníků a předseda Ústavního soudu, který připomněl, že právě před několika dny, 6. října 2019 uplynulo sto let od smrti JUDr. Antonína rytíře Randy, nestora české civilistiky a spoluzakladatele Jednoty právnické, dnešní Jednoty českých právníků, která je s rokem založení 1864 nejstarším právnickým spolkem v českých zemích.

Obvyklou slavnostní přednášku tentokrát nepřednesl právník, ale významný český filosof a sociolog, prof. Václav Bělohradský, který svoji úvahu, nazvanou „Revoluce antropocén“, věnoval úvahám o konci liberální demokracie a s ní spjatých přístupů k řešení problémů.

Po přednášce prof. Bělohradského již následovalo vyhlášení jmen osobností, které Randovy medaile získaly v letošním roce. 

Bronzovou medaili Antonína rytíře Randy za rok 2019 obdržely dvě soudkyně: JUDr. Pavlína Brzobohatá, soudkyně Nejvyššího soudu a předsedkyně jeho senátu 26 Cdo, a JUDr. PhDr. Alena Novotná, Ph.D., místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 a členka prezidia Jednoty českých právníků, která byla před odchodem do justice osmnáct let advokátkou. 

Stříbrnou medaili Antonína rytíře Randy letos získal soudce Soudního dvora Evropské unie prof. JUDr. Jiří Malenovský a tři významní představitelé Právnické fakulty Univerzity Karlovy: vedoucí Katedry mezinárodního práva prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., vedoucí Katedry evropského práva prof. JUDr. Michal Tomášek, DrSc., a děkan fakulty prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. který také poděkoval jménem všech oceněných za poctu, které se jim udělením Randových medailí dostalo (na snímku).

PhDr. Ivana Cihlářová
Foto: redakce AD

Go to TOP