Právnický salon s tématem Právo jako nástroj společenského smíru

Stálá konference českého práva ve spolupráci s partnery zvou na Právnický salon s tématem  Právo jako nástroj společenského míru. Akci uvádí JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva.

  

Kdy: 7. listopadu 2019 od 17.00 do 22.00 hodin

Kde: Rezidence primátora hlavního města Prahy

         Městská knihovna, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

 

Právo je nejvýznamnějším společenským normativním systémem. Mezi jeho nejdůležitější funkce nepochybně patří zajišťování smíru ve společnosti. Dostačuje tato smírčí funkce současným potřebám štěpící se společnosti? Je právo – vedle funkce smírčí – schopno plnit i společenskou funkci mírovou? Sedmá rozprava Právnického salonu přináší kritickou diskusi k těmto závažným tématům.

Právnického salonu se pravidelně účastní přední představitelé akademické sféry, soudnictví, advokacie a dalších právnických profesí, politici, historici, filozofové, novináři a další osobnosti veřejného života. Právnický salon (VII. rozprava) je zařazen do projektu Pražský právnický podzim 2019.

 

K prezenci účastníků se laskavě dostavte od 16.30 hodin a zaujměte místa v jednacím sále podle pokynů organizátorů tak, aby akce mohla být zahájena v 17.00 hodin.

 

Informace o platbě: Základní účastnický poplatek činí 600 Kč včetně DPH. Účastnický poplatek uhradí zájemce na bankovní účet pořada­tele č. 115–3984580207/0100 s variabilním symbolem: 07112.

 

Více informací o akci naleznete zde.

 

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: sekretariat@skcp.cz. Daňové doklady budou zaslány poštou.

 

Zdroj: Stálá konference českého práva. Foto archiv ČAK.

Go to TOP