Pozvánka na konferenci Odpovědnost za správu veřejného majetku

Stálá konference českého práva ve spolupráci s partnery srdečně zvou na odbornou konferenci Odpovědnost za správu veřejného majetku. Akce se koná v rámci Pražského právnického podzimu 2019.  

 

Kdy: 15. listopadu 2019 od 9.00 do 14.00 hodin

Kde: Vlastenecký sál Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3, Praha 1 – Staré Město

 

Sympozium je věnováno problematice práv, povinností a odpovědnosti státních zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků za správu veřejného majetku. Přináší nové pohledy předních odborníků na otázky řádného hospodaření s veřejným majetkem a analýzu stavu práv a povinností těchto hospodářů z hlediska současné legislativy a soudní praxe a z toho plynoucí závěry pro budoucí vývoj, formy a způsoby uplatňování jejich právní odpovědnosti. Soustředí se na případy poruch (v úvodu sympozia analyzujeme některé známé kauzy), jejich řešení a předcházení chybným postupům.

Konferenci moderuje a projekt řídí JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva.

 

Časový harmonogram sympozia: 8.30–9.00 hod. – prezence; 9.00–14.00 hod. – sympozium (s přestávkou na občerstvení).

Informace o platbě: Základní účastnický poplatek činí 890 Kč včetně DPH. Účastnický poplatek uhradí zájemce na bankovní účet pořadatele č. 115–3984580207/0100 s variabilním symbolem: 15112.

Přihlášku a více informací  naleznete zde.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: sekretariat@skcp.cz.

 

Zdroj: Stálá konference českého práva. Foto archiv ČAK.

 

Go to TOP