V Praze se koná třídenní česko-kalifornská advokátní konference

Česká advokátní komora pořádá ve spolupráci s Kalifornskou asociací advokátů exkluzivní třídenní konferenci v Praze ve dnech 17. – 19. října 2019.

V rámci programu prvního dne se kalifornští advokáti zúčastní historické prohlídky Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se zároveň slavnostně setkají s jejími předními představiteli. Následuje Kulatý stůl, u kterého kalifornští advokáti představí studentům Právnické fakulty pracovní příležitosti v oblasti mezinárodního práva a sdělí jim své osobní zkušenosti z praxe.

Další cesta účastníků povede na Vrchní soud v Praze, kde se uskuteční oficiální přijetí bývalým předsedou a stávajícím místopředsedou soudu Vladimírem Stiboříkem, zahraniční hosté si poté prohlédnou Staroměstskou radnici.

V pátek 18. října 2019 se účastníci sejdou v paláci Dunaj České advokátní komory a celý den je naplněn pracovní částí konference, která byla zpřístupněna i českým advokátům a advokátním koncipientům. Úvodní slovo na konferenci pronesou místopředseda ČAK Robert Němec, předseda mezinárodní sekce ČAK Antonín Mokrý a za kalifornskou delegaci Josh Surowitz, předseda sekce pro mezinárodní právo Kalifornské advokátní komory a paní Alexandra Darraby, místopředsedkyně této sekce.

Samotná konference je rozdělena do několika panelů, z nichž tématem prvního je srovnání profesní regulace advokátních komor, otázky právního státu a ochrany lidských práv.

Druhý dopolední panel bude věnován přeshraničním důsledkům nové legislativy na ochranu soukromí v Kalifornii a EU. Odpolední panel bude zaměřen na autorská práva, morální práva, digitální práva a technologie v souvislosti s ochranou umění, architektury a filmu, jež je doménou kalifornských advokátů.

Poslední část kulatého stolu se zaměří na komunikaci mezi advokátem a klientem online, a to prostřednictvím online platforem, internetu a cloudových úložišť. Konferenci završí panel o profesní regulaci, zejména s důrazem na disciplinární řízení a poskytování právních služeb bez oprávnění.

Vyvrcholením mezinárodního setkání advokátů pak bude slavnostní podpis memoranda o spolupráci mezi Českou advokátní komorou a Kalifornskou asociací advokátů.

Mgr. Alžběta Recová

 

Go to TOP