Poslední šance podat přihlášku na stáže pro začínající advokáty v zemích EU

Česká advokátní komora se spolu s advokátními komorami z Francie, Španělska, Itálie, Řecka, Kypru, Polska, Rumunska a Slovenska zapojila do projektu s názvem LAWYEREX, jehož cílem je realizace výměnných stáží začínajících advokátů v zemích participujících advokátních komor. Advokáti tak budou mít možnost seznámit se s právním systémem dané země, chodem a prací advokátní kanceláře, navázat kontakty atd. Koordinátorem projektu je Evropská nadace advokátů (European Lawyers Foundation) a projekt je z velké části spolufinancován Evropskou komisí.

Výměnné stáže budou vždy dvoutýdenní a budou probíhat od prosince 2019 do dubna 2021, a to ve 4 obdobích – prosinec 2019 – únor 2020, březen – červen 2020, září – prosinec 2020 a leden – duben 2021. Za Českou advokátní komoru se stáží bude moci celkem zúčastnit 19 advokátů. Advokátům, kteří se stáže zúčastní, budou prostřednictvím koordinátora, Evropské nadace advokátů, uhrazeny cestovní náklady do maximální výše EUR 400, advokáti rovněž obdrží finanční příspěvek na ubytování a stravu ve výši EUR 100 / den tedy EUR 1400 na 2 týdny.

Tato stáž je Českou advokátní komorou zpoplatněna, a to částkou ve výši 5000 Kč.

Stáže jsou určeny pro začínající advokáty s praxí max. 7 let. Podmínkou je rovněž znalost anglického jazyka, případně jazyka participující země.

Hostitelskými institucemi v partnerských zemích (Francie, Španělsko, Itálie, Řecko, Kypr, Polsko, Rumunsko a Slovensko) budou buď advokátní kanceláře nebo místní nebo národní advokátní komory. Zájemci si mohou určit prioritní země, ve kterých by chtěli stáž uskutečnit, o místě stáže však definitivně rozhodne Evropská nadace advokátů dle aktuálních možností.

Česká advokátní komora v současné době přijímá poslední přihlášky na první dvoutýdenní stáže, které proběhnou v období prosinec 2019 – únor 2020. K přihlášce je nutno přiložit životopis a motivační dopis (v anglickém jazyce).

Přihlášku zasílejte e-mailem Veronice Slováčkové na slovackova@cak.cz, a to pro toto první kolo nejpozději do neděle 20. října 2019.

(red)
Foto: AD – Vzpomínka na jednu z minulých stáží v Německu

Go to TOP