Ministerstvo vnitra chce rozšířit důvody pro neudělení azylu

Ministerstvo vnitra ČR plánuje zpřísnit udělování azylu. V novele azylového zákona, kterou zaslalo do připomínkového řízení, navrhuje dva nové důvody pro neudělení mezinárodní ochrany – spáchání zvlášť závažného zločinu a ohrožení bezpečnosti státu.

Lidé, kteří z těchto důvodů nedostanou status uprchlíka, ale nemohou se vrátit domů kvůli pronásledování a ohrožení ve své vlasti, budou moci podle návrhu využít takzvaný institut strpění. Poté, co si odpykají trest, nebudou vyhoštěni až do doby, než se situace v jejich zemi změní.

Nové důvody pro neudělení azylu zavede Česko podle ředitelky odboru azylové a migrační politiky Pavly Novotné v reakci na květnový rozsudek Soudního dvora Evropské unie, na který se český Nejvyšší správní soud obrátil kvůli řízení s recidivistou z Čečenska. Nebyl si jistý, zda odebrání mezinárodní ochrany v případě spáchání zločinu je v souladu s Ženevskou úmluvou o uprchlících. Soudní dvůr EU jen potvrdil, že odebrání azylu je možné, uvedl také, že je možné kvůli spáchání závažného trestného činu právní ochranu neudělit. Místo toho lze využít strpění. „Je to zjednodušení a zrychlení řízení,“ řekla 10. října 2019 novinářům Novotná.

Strpění již v azylovém řízení existuje. Podle vnitra se využívá například pro lidi, kteří nemohou Česko opustit například kvůli zdravotnímu stavu.

Zdroj: ČTK, foto archiv ČAK.

Go to TOP