Právem proti diskriminaci. Praktický seminář pro advokáty a koncipienty

Pro bono aliance a Kancelář veřejného ochránce práv si Vás dovolují pozvat na praktický seminář Právem proti diskriminaci. Antidiskriminační zákon letos slaví deset let své účinnosti. 

Kdy: čtvrtek 14. listopadu 2019

13:00 – 17:00 hodin

Kde: V prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy (5. patro), V Celnici 4, Praha 1

Neměli jste dosud možnost se seznámit  s Antidiskriminačním zákonem? Chcete si vyjasnit některé otázky, na které narážíte v judikatuře, literatuře nebo médiích? Dozvěděli byste se rádi více o tom, kolik lidí podává antidiskriminační žaloby, v kterých věcech a jak jsou před našimi soudy tyto žaloby úspěšné? Neváhejte a přijďte na náš seminář. Jako dárek dostanete sborník stanovisek Diskriminace.

 Témata:

 úvod do problematiky diskriminace a rovného zacházení v českém právu

  • definice základních konceptů: přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování apod.
  • přípustné formy rozdílného zacházení
  • právní prostředky ochrany před diskriminací a sdílení důkazního břemene ve sporech o diskriminaci
  • specifika zastupování oběti diskriminace
  • judikatura (česká, SD EU, ESLP), zprávy ochránce, případové studie

 Lektoři:

Jana Kvasnicová – absolvovala studium na Právnické fakultě (2009) a Fakultě sociálních studií (2013, obory genderová studia a sociální antropologie) Masarykovy univerzi­ty. Od července roku 2009 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv, v odboru rovného zacházení pracuje od jeho vzniku. Podílí se na výuce předmětu Právní klinika diskriminace a rovné zacházení vyučovaného na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a předmětu Gender a právo vyučova­ného na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Je jednou z vedoucích autorského kolektivu komentáře k antidiskriminačnímu zákonu pro Wolters Kluwer, a. s. (2015).

Eva Nehudková – absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2013). V témže roce nastoupila do Kanceláře veřejného ochránce práv jako právnička na odbor rovného zacházení, kde se zabývá zejména diskriminací z důvodu etnického původu a víry a náboženského vyznání. V letech 2014 – 2018 byla členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Podílí se na výuce předmětů Právní klinika diskriminace a rovné zacházení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Je spoluautorkou publikace Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi (2017, C. H. Beck).

Seminář je určený pro advokáty/advokátky a advokátní koncipienty/koncipientky.

Účast na semináři je bezplatná. Registrujte se prosím co nejdřív emailem na adrese probono@probonoaliance.cz. 

V emailu uveďte organizaci, pro kterou pracujete (např. advokátní kancelář). Kapacita semináře je omezená.

Bližší informace poskytne Kateřina Mužíková, e-mail muzikova@probonoaliance.cz.

                                                           

Go to TOP