Asociace právniček zve na konferenci o odškodňování újmy na zdraví

Česká asociace právniček zve zájemce na svoji konferenci „Aktuální trendy v odškodňování újmy na zdraví IV“, která se koná v pátek 11. října 2019 ve Vzdělávacím a školicím centru ČAK v paláci Dunaj na pražské Národní třídě.

Konferenci zahájí doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D., z Katedry občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s přednáškou „K uplatňování práva na náhradu majetkové a odčinění nemajetkové újmy v soudním řízení“. Na jeho vystoupení naváže ústavní soudce JUDr. Jaromír Jirsa s příspěvkem nazvaným „Odčinění imateriální újmy z pohledu judikatury Ústavního soudu ČR“.

Odpoledne pak bude patřit advokátovi MUDr. Mgr. Danielovi Mališovi, LL.M., a jeho příspěvku nazvanému „Polemika s pohledem NS ČR na tzv. další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví“.

Registrační formulář a další informace najdete  ZDE.

 

Zdroj: Česká asociace právniček

Foto: Pixabay

Go to TOP