Západočeští soudci se před advokáty nezamykají

Advokáti regionu Západní Čechy udržují vřelé vztahy se západočeskými soudci. Pravidelně se setkávají, vyměňují si zkušenosti a vzájemně se profesně obohacují.

Poslední příležitostí k setkání byl závěr babího léta a zářijové dny, v nichž se v podzimně zbarveném Srní na Šumavě sešly dvě stovky civilních soudců Plzeňského a Karlovarského kraje na své pravidelné gremiální poradě.

Již po několikáté na tuto akci pozvalo vedení Krajského soudu v Plzni také regionální představitelku advokacie JUDr. Danielu Kovářovou a její zástupkyni JUDr. Julii Šindelářovou, podobně jako zástupce Krajského úřadu v Plzni a orgánů sociálně právní ochrany dětí. Úvodní společnou část diskuse věnovali přítomní účetním dokladům a jejich použitelnosti v soudním řízení. Poté se soudci rozdělili na dvě skupiny – na civilistickou a opatrovnickou část. Ve svých sekcích se soudci zabývali aktuální judikaturou, spornými otázkami, sjednocováním rozhodovací praxe a dotazy z pléna.

Vysvětlení pohledu jedné strany na složitou agendu je v justici vždy přínosem. S radostí konstatujeme, že soudci naslouchali advokátnímu pohledu stejně pozorně, jako pohledu soudců obecných soudů či soudce Nejvyššího soudu. Advokáti tuto příležitost velmi vítají a věří, že i do budoucna bude tato dobrá praxe pokračovat.

Text a foto: JUDr. Daniela Kovářová.

Go to TOP