Vláda schválila novelu zákoníku práce zavádějící sdílené místo

Vláda schválila dne 16. prosince 2019 novelu zákona, kterou se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Tato novela obsahuje

Vláda schválila dne 16. prosince 2019 novelu zákona, kterou se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Tato novela obsahuje zavedení sdílených míst, nová pravidla dovolených a v souladu s evropskou legislativou stanovuje podmínky vysílání pracovníků do zemí Evropské unie. Část ustanovení by podle plánu měla začít v praxi platit v polovině příštího roku a část od ledna 2021.

Předloha spojuje dvě novely zákoníku do jedné. Loňský návrh se sdílenými místy, změnami dovolené a dalšími úpravami a letošní návrh s evropskou směrnicí o vysílání pracovníků. Pokud by Česká republika evropská pravidla do svých zákonů nepřenesla, hrozila by jí pokuta. Předpis EU má mimo jiné omezit takzvaný sociální dumping s konkurováním nižší mzdou.

Zavedení sdílených míst

Podle novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, by sdílená místa měla mít v Česku jasná pravidla od roku 2021. O jednu pozici by se dělilo více pracovníků s kratším úvazkem. MPSV si od této změny slibuje zlepšení zaměstnávání matek s malými dětmi či seniorů. „Chtěla bych, až se bude vyjednávat nové programové období, aby zaměstnavatelé byli motivováni ke zřizování těchto částečných úvazků dotacemi na to, aby se jim pokryly náklady se zřizováním těchto sdílených pracovních míst,“ řekla 16. prosince 2019 před jednáním kabinetu ministryně práce Jana Maláčová.

Nová pravidla dovolených

Mělo by se změnit i započítávání dovolené. Neměla by se poskytovat za odpracované dny, ale za odpracovanou dobu. Spojovala by se tedy s týdenní pracovní dobou. Odrazily by se v ní tak snížené úvazky. Neměla by se krátit za omluvenou nepřítomnost v práci. Změnit by se mělo i poskytování náhrady mzdy za dovolenou při vyslání na práci do státu EU, kde se tato částka platí z takzvané dovolenkové pokladny.

Zaměstnavatelé by už také nemuseli vydávat potvrzení o ukončení dohody o provedení práce. Dostávali by je nadále jen lidé se srážkami či s nemocenským pojištěním. Zákoník rovněž upravuje doručování písemností zaměstnancům i zaměstnavatelům. Situaci komplikovalo to, že si lidé poštu nepřebírali a že se firmy nenacházely na uvedené adrese z rejstříku. Nově se budou písemnosti považovat po určité lhůtě za doručené.

Zpřesnit se mají také podmínky pro výpověď, kterou dá pracovník kvůli přechodu na jinou práci a zvýšit se má i jednorázové odškodnění pozůstalých po pracovníkovi, který zemřel v práci.

Podrobnější odborný komentář z pera Ladislava Jouzy, advokáta a odborníka na pracovní právo, si v Advokátním deníku přečtete v odborných článcích zde.

 

Zdroj: ČTK
Foto: redakce AD

Go to TOP