Stát pochybil při vyšetřování zacházení s cizincem během zadržení na letišti

Evropský soud pro lidská práva v rozsudku ve věci B. Ü. proti České republice z 6. října 2022 rozhodl, že vyšetřování údajného špatného zacházení se stěžovatelem v době jeho zadržení nebylo účinné. Neshledal však, že by byl stěžovatel vystaven špatnému zacházení.

 

Policie zadržela stěžovatele, cizího státního příslušníka, po příletu na letiště Václava Havla. Zahájila s ním řízení o vyhoštění a posléze rozhodla o jeho zajištění. Během zbavení svobody v prostorách letiště proti němu policisté použili kvůli jeho chování donucovací prostředky a slzotvorný sprej. V zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová byl stěžovatel umístěn na cele s přísným režimem, kde se pokusil o sebevraždu.

Zacházením se stěžovatelem na letišti se nejprve zabýval orgán vnitřní kontroly cizinecké policie, posléze Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Stěžovatel proti zacházení ze strany policistů později podal trestní oznámení; věc však byla ze strany GIBS odložena, což posléze stvrdil i státní zástupce. Stěžovatelovu ústavní stížnost Ústavní soud odmítl.

Podle Evropského soudu pro lidská práva měly vnitrostátní orgány stěžovatelova tvrzení řádně vyšetřit. Vnitřní šetření cizinecké policie však neskýtalo záruky nezávislosti. GIBS sice dle Soudu lze považovat za nezávislý orgán, ale šetření zahájil až s odstupem několika týdnů. Navíc do značné míry vycházel ze zjištění vnitřní kontroly cizinecké policie. Šetření trpělo i dalšími nedostatky, včetně nezajištění účasti stěžovatele na vyšetřování. Soud proto dospěl k procesnímu porušení článku 3 Úmluvy zakazujícího nelidské a ponižující zacházení.

K samotnému zacházení se stěžovatelem na letišti ESLP uvedl, že použití slzotvorného spreje poté, co se mírnější prostředky ukázaly jako neúčinné, lze považovat za přiměřené. Vláda rovněž dostatečně vysvětlila zranění stěžovatele. Soud proto shledal, že nelze nade vši pochybnost uzavřít, že došlo k porušení článku 3 Úmluvy v jeho hmotněprávní části. Zdůraznil však, že zčásti je tomu proto, že vyšetřování některé okolnosti neobjasnilo.

Rozsudek v originálním anglickém znění naleznete ZDE.

Jeho anotace i překlad budou přibližně za měsíc k dispozici v české databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

 

Zdroj: Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP
Foto: hudoc.echr.coe.int

 

Go to TOP