Zářijový Bulletin advokacie je tu a opravdu stojí za přečtení!

S prvním podzimním dnem vychází i první podzimní číslo Bulletinu advokacie. Vyplní-li se tedy předpověď počasí a skutečně se výrazně ochladí, Bulletin rád v teple domova vyplní vaše volné chvilky. A máte se opravdu nač těšit!

Hned v úvodu informujeme o novém vedení představenstva ČAK. V úterý 10. září 2019 totiž proběhly tajné volby vedení představenstva pro další dvouleté období. Předsedou České advokátní komory byl opětovně zvolen JUDr. Vladimír Jirousek. Místopředsedou ČAK, pověřeným dohledem nad činností pobočky ČAK v Brně, byl nově zvolen JUDr. Radim Miketa, novou místopředsedkyní je také JUDr. Monika Novotná a dalšími místopředsedy byli znovuzvoleni Mgr. Robert Němec, LL.M., a JUDr. Tomáš Sokol.

Perlou tohoto vydání je však exkluzivní rozhovor, který nám poskytla prezidentka Slovenské republiky, bývalá advokátka Zuzana Čaputová. Ta od reprezentantů advokátního stavu očekává, že nebudou mlčet. Co ostatního řekla? Nalistujte stranu 6 😊

I v tomto čísle samozřejmě najdete celou řadu odborných příspěvků, judikátů i recenzí na nové publikace. Rozhodně nepřehlédněte příspěvek Tomáše Sokola o povinnosti dle § 7b trestního řádu z pohledu advokáta. Používání dynamického biometrického podpisu v rozporu s GDPR se věnují Martin Maisner, Vladimír Smejkal, a Miroslav Uřičař. Chráněné obydlí a jeho (ústavněprávní) limity pak představuje článek Jiřího Grygara. Jak finančně kompenzovat tzv. další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví se ptá a odpovídá v třetí části své obsáhlé studie Daniel Mališ. A to rozhodně není vše. Za pozornost rozhodně stojí i všechny v čísle obsažené judikáty jako například nález Ústavního soudu k odměně ustanoveného advokáta za zastupování vůči státu nebo rozhodnutí Městského soudu v Praze týkající se nutnosti souhlasu klienta s úkonem disponujícím řízením, učiněným jeho advokátem.

Zářijový Bulletin advokacie nabízí také aktuální informace k projektu Advokáti proti totalitě, jehož spuštění 5. listopadu 2019 se nezadržitelně blíží a my se moc těšíme, že vás budeme moci přivítat na konferenci i výstavě.

(red)
Foto: Bulletin advokacie

 

Go to TOP