Po 10 letech od akreditační aféry jsou plzeňská práva stabilní a prestižní

Fakulta právnická Západočeské univerzity (ZČU), kde před deseti lety vypukl skandál kvůli tzv. rychlostudiu, podivným přijímacím řízením i zkouškám, je podle vedení fakulty i školy dlouhodobě stabilizovaná a její prestiž je vysoká. Zájem o studium vysoce překračuje možnosti, počet studentů roste. Fakulta má hodně profesorů, vysokou vědeckou produkci a zpracovává řadu evropských i národních projektů.

Podle rektora Miroslava Holečka tehdejší události na právnické fakultě ukázaly na problémy, které se zdaleka netýkaly jen Plzně. „Díky této kauze byla zahájena celospolečenská debata o studiu na českých vysokých školách a o opatřeních, která je potřeba zavést za účelem udržení kvality vysokoškolského vzdělání a hodnoty akademického titulu,“ uvedl. Veřejné vysoké školy dnes například využívají systém kontroly diplomových prací, novela vysokoškolského zákona z roku 2016 zavedla možnost odebrat titul. Holeček řekl, že ve vážném rozhovoru se nesetkal s tím, že by někdo kvality fakulty zpochybňoval. „Naopak mám na právnickou fakultu velmi dobrou zpětnou vazbu jako na školu, která připravuje své studenty pro jejich praktický profesní život,“ uvedl.

Děkan Jan Pauly řekl, že naprostá většina lidí fakultu plně akceptuje. „To platí i o lidech, kteří vyučují na jiných fakultách,“ uvedl. Také od absolventů a studentů převažují podle něj pozitivní odezvy.

Posledních pět let počet studentů fakulty roste. V minulém akademickém roce jich měla 1556, což byl druhý nejvyšší počet studentů z celkových 11 026 na devíti fakultách ZČU.

Plzeňská práva získala od roku 2010 třikrát akreditace od tehdejší Akreditační komise. Od loňska mají podle novely vysokoškolského zákona od Národního akreditačního úřadu akreditaci pětiletého magisterského programu Právo a právní věda s rigorózní zkouškou, dvouletého magisterského programu Veřejná správa a čtyřletého doktorského programu Teoretické právní vědy se specializací Občanské právo. Z toho, že je fakulta získala na nejvyšší možnou dobu deseti let, je podle děkana patrné, že Národní akreditační úřad nemá pochybnosti o kvalitě vzdělávání. Připravuje ještě akreditaci bakalářské Právní specializace.

Na fakultě působí 28 profesorů a docentů a 47 odborných asistentů s vědeckou hodností Ph.D., CSc. a DrSc., pět pracovníků jsou současní nebo bývalí soudci Ústavního a Nejvyššího správního soudu. Výrazná obměna vyučujících nastala hned po krizi, posledních sedm let je podle Paulyho stav stabilní.

Zatímco na počátku ozdravného procesu fakulta zpracovávala jen velmi málo externích vědeckých projektů, za posledních pět let jich bylo 39, často pro státní orgány a jiné instituce.

Zdroj: ČTK
Foto: AD

 

Go to TOP