Efektivita a kvalita českého soudnictví je tématem konference v Senátu

Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu České republiky uspořádá ve spolupráci s Nejvyšším soudem mezinárodní konferenci na téma „Efektivita a kvalita českého soudnictví: hodnocení a perspektivy“. Akce se bude konat 26. listopadu 2019 v sídle Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci.

Vedle předsedy Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR Miroslava Antla a předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala vystoupí na konferenci významné osobnosti evropské a tuzemské justice, mezi nimi například ministryně spravedlnosti Marie Benešová, místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala, předseda Evropské komise pro efektivitu justice (CEPEJ) Ramin Gurbanov, prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová a další vzácní hosté.

Myšlenka uspořádat konferenci věnovanou efektivitě a kvalitě českého soudnictví se zrodila v květnu letošního roku u příležitosti návštěvy senátorů Ústavně-právního výboru Senátu v sídle Nejvyššího soudu v Brně. Přispělo k ní vydání letošního srovnávacího přehledu hodnocení efektivity, kvality a nezávislosti justice v členských státech Evropské unie. Tento srovnávací přehled, oficiálně nazývaný EU Justice Scoreboard, se při hodnocení efektivity soudních systémů opírá o ukazatele, kterými jsou zejména délka řízení u soudů různých stupňů či počet vyřízených věcí. Kvalitu soudnictví hodnotí pomocí indikátorů přístupnosti, sledování činnosti soudů či vzdělávání soudců a soudního personálu.

Česká republika se dlouhodobě v ukazatelích efektivity pohybuje v elitní třetině unijních zemí. Aktuálně zaujímá mezi 28 členskými státy Evropské unie sedmou příčku při srovnávání délky ve sporných civilních a obchodních věcech u soudů prvních stupňů. O jednu příčku si tak polepšila proti loňsku. Délka řízení na všech stupních ve sporných civilních a obchodních věcech je nižší než 200 dnů, což představuje sedmý nejlepší výsledek v Evropské unii. V tomto ohledu jsme na tom lépe než Německo, Francie a další země vyspělé západní Evropy. Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal v té souvislosti při jarním setkání se senátory zmínil, že v rámci obecné justice samozřejmě existují některá zdlouhavá soudní řízení, která „pomyslně kazí celkový dojem“, a ta jsou veřejností oprávněně vnímána negativně, avšak patří mezi ně často věci, jejichž počátek se nachází v tzv. divokých devadesátých letech, a my se s důsledky potýkáme dodnes.

Výdaje na soudnictví patří v přepočtu na HDP v České republice k nejnižším v Evropě, což znamená, že soudy pracují efektivně, přestože ve srovnání s řadou jiných zemí Evropské unie nedisponují takovými rozpočty. Češi se soudí častěji než jiné národy, na 10 obyvatel připadne v České republice 3,3 soudních řízení, přitom například v Německu je to jen 1,5. Z toho hlediska je pak třeba také srovnávat počty soudců na 1000 obyvatel v jednotlivých zemích a další obdobné statistiky. Takové zprávy je třeba předkládat veřejnosti samozřejmě i ve spojení s analýzou negativ, jakými jsou pomalá elektronizace soudnictví anebo narůstající délka soudních řízení ve správním soudnictví. „Změny v justici by měly být evoluční a ne revoluční,“ uvádí Pavel Šámal v návaznosti na to, že právě problémové oblasti v justici je potřeba urychleně a důsledně zanalyzovat, zaměřit se na ně a hledat řešení, přičemž nemá smysl radikálně zasahovat tam, kde systém funguje. Připravovaná konference se pokusí nejen objektivně zhodnotit současný stav českého soudnictví, ale její účastníci se budou dále zamýšlet nad jeho vnímáním ze strany politiků, médií i laické veřejnosti. Konferenci tvoří dva tematické panely se zaměřením na efektivitu práce soudů a kvalitu soudního systému. K dispozici je již podrobný program akce.


Zdroj: Nejvyšší soud

 

Go to TOP