SD EU: Mohou vyhledávače používat tiskové úryvky bez svolení vydavatelů?

Německé ustanovení zakazující vyhledávačům používat tiskové „snippets“ bez povolení vydavatele není použitelné, jelikož nebylo předem oznámeno Komisi. Jde totiž o předpis pro služby informační společnosti, a tedy o „technický předpis“, jehož návrh musí být oznámen Komisi.

VG Media, organizace kolektivní správy autorských práv, podala k Landgericht Berlin (zemský soud v Berlíně, Německo) žalobu na náhradu škody proti společnosti Google na základě toho, že uvedená společnost porušila práva související s autorským právem několika jejích členů, vydavatelů tisku.

Uvádí, že společnost Google používá od 1. srpna 2013 ve svém vyhledávači a na své automatizované zpravodajské stránce „Google News“ tiskové „snippets“ (krátké úryvky nebo shrnutí textů z tisku, doprovázené případně obrázkem) pocházející od jejích členů, aniž za to platí poplatek.

Landgericht Berlin má pochybnosti o možnosti VG Media dovolávat se vůči společnosti Google příslušného německého ustanovení, které nabylo účinnosti dne 1. srpna 2013 a má chránit vydavatele tisku.

Toto ustanovení zakazuje pouze komerčním provozovatelům vyhledávačů (a komerčním poskytovatelům služeb, kteří zpracovávají obsah obdobným způsobem) veřejně zpřístupňovat tiskoviny nebo jejich části, s výjimkou jednotlivých slov nebo velmi krátkých úryvků textu.

Landgericht Berlin chce vědět, zda takové ustanovení představuje „technický předpis“ ve smyslu směrnice 98/34 o normách a technických předpisech[1], který měl být z tohoto titulu oznámen Komisi, aby bylo možné jej uplatňovat vůči jednotlivcům.


Svým rozsudkem odpověděl Soudní dvůr kladně.
Takové ustanovení, jako je dotčené ustanovení, představuje předpis pro služby informační společnosti, a tedy „technický předpis“. Je totiž zaměřeno specificky na předmětné služby, jelikož jeho hlavním cílem a účelem bylo podle všeho chránit vydavatele tisku před porušováním autorského práva prostřednictvím vyhledávačů on-line. V tomto rámci byla zřejmě za nezbytnou považována pouze ochrana před systematickým narušováním děl vydavatelů on-line ze strany poskytovatelů služeb informační společnosti.


Pokud je takový předpis zaměřen specificky na služby informační společnosti, musí být návrh technického předpisu oznámen předem Komisi. Nestane-li se tak, může se jednotlivec dovolávat jeho nepoužitelnosti.

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: Pixabay


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. 1998, L 204, s. 37; Zvl. vyd. 13/20, s. 337), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 20. července 1998 (Úř. věst. 1998, L 217, s. 18; Zvl. vyd. 13/21, s. 8). Tato směrnice byla zrušena směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. 2015, L 241, s. 1), která vstoupila v platnost dne 7. října 2015, tedy poté, co nastaly dotčené skutkové okolnosti.

Go to TOP