Pozvánka: Konference Budoucnost civilního procesu v Akademii věd ČR

Stálá konference českého práva, Ústav státu a práva Akademie věd ČR zvou v rámci projektu Pražský právnický podzim na konferenci Budoucnost civilního procesu. Akce je zařazena do projektu Stálá konference českého práva 2019.

Stálá konference českého práva, Ústav státu a práva Akademie věd ČR zvou v rámci projektu Pražský právnický podzim na konferenci Budoucnost civilního procesu. Akce je zařazena do projektu Stálá konference českého práva 2019.

 

Téma:  Budoucnost civilního procesu

Kdy: 7. října 2019 od 9.30 do 13.00 hod.

Kde: Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1.

 

Moderují:

prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., Ústav státu a práva AV ČR

 a JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva.

 

Záštitu nad projektem převzali:

Jaroslav Kubera, předseda Senátu Parlamentu ČR,

Mgr. Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR,

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze,

MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

 

K aktuálním stěžejním otázkám současné právní úpravy civilního soudního procesu a k nejvýznamnějším odborným aspektům jeho budoucnosti se vyjadřují špičkoví představitelé právní teorie a praxe.

 

Přednášející:

Prof. JUDr. Alena Winterová, CSc., Právnická fakulta UK v Praze: Koncepce českého civilního procesu: pohled do budoucna,

JUDr. Roman Fiala, Nejvyšší soud ČR: Budoucnost civilního řízení soudního,

Doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., Právnická fakulta MU v Brně: Postavení strany ve věcném záměru civilního řádu soudního,

JUDr. Jaromír Jirsa, Ústavní soud ČR: Soud a strany v civilním řízení sporném,

JUDr. Bohumil Dvořák, Nejvyšší soud ČR: Dovolání ve věcném záměru civilního řádu soudního,

JUDr. Petr Šuk, Nejvyšší soud ČR: Klíčové otázky dovolání – dnešek a budoucnost.

 

Organizační informace:

Časový harmonogram konference: 9.30–10.00 hod. – prezence; 10.00–12.45 hod. (13.00) – konferenční jednání (s přestávkami na kávu).

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: sekretariat@skcp.cz, fax: 257 223 010.

 

Zdroj: Stálá konference českého práva, foto archiv ČAK. 

Go to TOP