ÚS: Soudy musí zkoumat závislost rozhodce na úvěrových firmách

Soudy se v exekučních sporech musí přiměřeně zabývat vazbami mezi úvěrovými společnostmi a rozhodci. Měly by vyhodnotit, zda rozhodce není na úvěrové společnosti ekonomicky závislý.

Ústavní soud (ÚS) 3. září 2019 vyhověl stížnosti dlužníka a nařídil Městskému soudu v Praze, aby v konkrétní kauze provedl navrhované důkazy, například výslech rozhodce. „ÚS si je vědom, že opakované využívání jednoho rozhodce není v praxi ničím neobvyklým, neboť taková osoba zpravidla (a právě proto) disponuje potřebnými znalostmi a zkušenostmi, současně však skutečně nelze vyloučit, že v těchto situacích může vztah mezi rozhodcem a oprávněným subjektem přerůst až v ekonomickou závislost,“ stojí v nálezu.

Pisatel stížnosti si půjčil peníze u společnosti Profi Credit. Úvěr však nebyl schopen splácet a firma spor postoupila rozhodci stanovenému v doložce. Následně Obvodní soud pro Prahu 2 zahájil exekuci k vymožení 32 399 korun plus příslušenství a smluvní pokutu čtvrt procenta denně.

Muž podal návrh na zastavení exekuce, protože se domníval, že úvěrová smlouva je absolutně neplatná pro rozpor s dobrými mravy. Rozhodce navíc neměl podle stížnosti pravomoc vydat exekuční titul, protože byl ekonomicky závislý na společnosti Profi Credit.

Obvodní soud návrh na zastavení exekuce zamítl a muž neuspěl ani s odvoláním k městskému soudu, podle kterého měl dlužník možnost nepodepsat rozhodčí smlouvu, případně už dříve vznést k osobě rozhodce výhradu, což však neučinil.

V ústavní stížnosti muž také namítal, že místo rozhodce věc fakticky posuzoval soukromý rozhodčí soud. Pro ověření navrhoval svědeckou výpověď rozhodce. Městský soud však důkaz neprovedl, což byla podle ústavních soudců chyba. ÚS nálezem ze dne 3. září 2019 nepředjímá, jak spor po vrácení k městskému soudu dopadne.

„V každém případě je však nutné vzájemné vztahy rozhodce a účastníků řízení posuzovat detailněji, což však městský soud v nyní projednávaném případě neučinil,“ rozhodl ÚS. Z nálezu vyplývá, že konkrétní rozhodce řešil v posledních letech více než 13 tisíc věcí, ve kterých jako oprávněná vystupovala společnost Profi Credit.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1851/19 je dostupný zde.

Zdroj: ÚS, foto archiv ČAK.

 

Go to TOP