Vláda podpořila novelu zákona o matrikách. Dotkne se změn příjmení.

Problematiky změn příjmení či určení otcovství se dotkne technická novela zákona o matrikách, kterou 2. září 2019 podpořila vláda.

Novináře o schválení novely po zasedání kabinetu informoval premiér Andrej Babiš. Materiál předložilo ministerstvo vnitra, platit by měl podle návrhu od července příštího roku. Novela obsahuje desítky změn, týkají se také párů, které chtějí uzavřít registrované partnerství. Předpisem se nyní bude zabývat Sněmovna.

Vnitro se podle důvodové zprávy snaží novelou odstranit dílčí nedostatky převážně technického charakteru, které vyšly najevo z matriční praxe. Jinak je právní úprava v zásadě funkční, uvedlo. Novela se týká i zákona o správních poplatcích, občanského zákoníku a zákona o zvláštních řízeních soudních, protože s agendou matrik souvisejí.

Změna příjmení u páru v registrovaném partnerství by měla být nově osvobozena od správního poplatku. Možné by taky mělo být vstoupit do partnerství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu a ve kteroukoliv vhodnou dobu, stejně, jako je tomu v manželství. I poplatek by měl být v tomto případě totožný.

Další změna se týká lidí, kteří podstoupí změnu pohlaví v cizině. Nyní nedisponují potvrzením, které vyžaduje vyhláška, ale pouze „obdobným“ potvrzením. „Pokud byla fyzické osobě provedena změna pohlaví v cizině, v rámci rovného přístupu ke zdravotním službám musí být tato změna uznána i v ČR,“ uvádí ministerstvo. Navrhlo proto, že dodatečný záznam o změně pohlaví provedené v cizině se do knihy narození provede na základě potvrzení vydaného poskytovatelem zdravotních služeb v cizině.

Návrh také upravuje určení otcovství v případě, kdy je určeno souhlasným prohlášením rodičů, zatímco se o určení vede řízení u soudu. Rodiče se při prohlášení mají zavazovat k tomu, že se kvůli otcovství soud nevede. V případě nepravdivého prohlášení by se rodiče dopustili přestupku. Zjednodušit by se mělo i vyloučení domněnky otcovství, nově má stačit předložit matrice prohlášení matky a dvou mužů. O vyloučení domněnky, podle které je otcem dítěte automaticky manžel matky, by tak v těchto případech nemusel rozhodovat soud.

Materiál se také věnuje změnám příjmení, například u dítěte, o nějž pečují pěstouni, nebo v případě manželů, kde chce jméno změnit pouze jeden z nich. Manželé, kteří si po svatbě nechali svá příjmení, by měli mít možnost změnit si příjmení na společné, nebo používat příjmení obě. Dalším cílem novely je promítnout do důsledku obecnější požadavek, podle něhož nebude moci být dítěti nad 15 let změněno jméno nebo příjmení bez jeho souhlasu.

Zdroj: ČZK, foto Pixabay.

 

Go to TOP