Evropská unie přijala nové nařízení k zabezpečení dokladů totožnosti

Rada EU přijala 6. června 2019 opatření k přísnějšímu zabezpečení průkazů totožnosti s cílem omezit jejich podvodné zneužívání. Platit začnou dva roky po vyhlášení v Úředním věstníku.

Nová pravidla zavádějí minimální normy pro informace na nich uváděné a pro bezpečnostní prvky, jež budou společné pro všechny členské státy, s výjimkou států, které průkazy totožnosti občanů nevyžadují.

Podle nového nařízení se průkazy totožnosti budou muset vydávat v jednotném formátu kreditní karty, budou rovněž muset zahrnovat fotografii a dva otisky prstů držitele průkazu, uložené v digitálním formátu na bezkontaktním čipu. Na průkazech totožnosti bude uvnitř vlajky EU zobrazen kód země členského státu, který je vydal.

Doba platnosti průkazů totožnosti bude minimálně 5 let a maximálně 10 let. Členské státy mohou vydávat průkazy totožnosti s delší dobou platnosti osobám starším 70 let. Pokud se průkazy totožnosti vydávají nezletilým osobám, může být doba jejich platnosti naopak kratší než 5 let.

Nová pravidla vstoupí v platnost 2 roky po přijetí, což znamená, že od tohoto dne musí všechny nové doklady splňovat nová kritéria. Pravidla rovněž upřesňují minimální informace, které mají být uvedeny na povoleních k pobytu vydávaných občanům EU, a sjednocují formát a další specifikace povolení k pobytu vydávaných rodinným příslušníkům občanů EU ze třetích zemí.

Kompletní text nařízení je k dispozici v českém jazyce.

Mgr. Alžběta Recová
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP