Západočeský region: Advokátní život dostal nový impuls

Západočeský region, který zahrnuje Plzeňský a Karlovarský kraj, má rozlohu 10.875 km2. V tomto regionu poskytuje právní služby 525 advokátů, kterým pomáhá 150 koncipientů. Vysoký počet advokátů v tomto regionu má na svědomí zejména Plzeň, v níž má sídlo 400 advokátů a 80 koncipientů.

Západočeský region, který zahrnuje Plzeňský a Karlovarský kraj, má rozlohu 10.875 km2. V tomto regionu poskytuje právní služby 525 advokátů, kterým pomáhá 150 koncipientů. Vysoký počet advokátů v tomto regionu má na svědomí zejména Plzeň, v níž má sídlo 400 advokátů a 80 koncipientů.

Kulturní a společenská setkání

Západočeští advokáti se v průběhu roku potkávají nejen při práci, u hlavních líčení a při úkonech společné obhajoby před orgány činnými v trestním řízení, ale také na řadě regionálních akcí. Počátkem roku pořádá region na Malé scéně nového Divadla J. K. Tyla v Plzni Novoroční setkání západočeských advokátů. V roce 2019 byla na programu hra Erica-Emmanuela Schmitta, kterou po advokáty, jejich partnery a přátele z dalších právnických profesí sehráli místní herci Martin Stránský a Jan Maléř. Po divadelním představení vždy následuje malé pohoštění s neformální výměnou názorů.

Největším společenským setkáním, které každoročně pořádá region již od roku 2007, je právnický ples konaný v průběhu února v prostorách Měšťanské besedy v Plzni. Spolupořadateli jsou Krajský soud Plzeň, Krajské státní zastupitelství v Plzni a Exekutorská komora. Akci každoročně podpoří i velké místní advokátní, notářské a exekutorské kanceláře. V letošním roce se 14. ročník plesu uskutečnil již po deváté v sobotu 16. února 2019 a podobně jako v předcházejících letech byly všechny vstupenky ke stolům vyprodány.

Sportovní akce

Mnoho let pořádaly Západočeský region a Jihočeský region společensko-sportovní setkání advokátů, která se střídavě konala vždy v západočeském nebo v jihočeském regionu. Součástí tohoto setkání bývala fotbalová utkání mezi Západočechy a Jihočechy, která se v minulých letech postupně rozšířila i o další regiony. V loňském roce Plzeň hostila republikové klání, které proběhlo v pátek 7. září 2019. Plzeňský tým složený z advokátů a koncipientů potvrdil svou vrcholnou formu i odbornou úroveň, protože ve fotbalovém turnaji zvítězil a převzal nejcennější trofej z rukou prvoligového fotbalisty Patrika Limberského.

Pravidelný turnaj ve stolním tenise pořádají každoročně advokáti v Mariánských Lázních. Letos v září proběhne již XXVII. Ročník tradičního celostátního turnaje advokacie v tenise  „MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2019“.

Pořádání pravidelných seminářů, školení a workshopů

Vedle sportovních a společenských akcí je hlavní aktivitou regionu západní Čechy pořádání pravidelných seminářů, školení a workshopů. V letošním roce se poprvé uskutečnila vzdělávací akce nazvaná Advokátní Klostermannka, a to jako výjezdní. Jeden dubnový víkend trávily čtyři desítky západočeských advokátů na Modravě, kde se vzdělávaly z problematiky náhrady škody, způsobené zejména advokacií. V malebném šumavském prostředí se postupně jako lektoři vystřídali advokáti Tomáš Sokol a Radim Miketa, soudci Nejvyššího soudu Hana Tichá a Petr Vojtek a psycholog Pavel Rataj, který se rovněž věnoval advokátní psychohygieně. S ohledem na značný zájem a pozitivní ohlasy již nyní region plánuje druhý ročník.

Kárná, etická a advokátní problematika

Značnou pozornost věnují západočeští advokáti kárné, etické a vůbec advokátní problematice. V první polovině roku 2018 proběhlo školení k GDPR, kterého se zúčastnila stovka advokátů. V listopadu téhož roku pak v hotelu Parkhotelu v Plzni setkání zaměřené na kárnou problematiku. Diskusi vedli Daniela Kovářová, Petra Vrábliková a Jaroslav Liška. Na sklonku dubna se sešli klatovští advokáti v restauraci Lev, aby probrali aktuální advokátní i regionální problémy. Podobné setkání proběhne ještě na podzim, tentokrát v Karlových Varech. V červnu 2019 se konalo v restauraci Comix letní setkání západočeských advokátů zaměřené na advokátní mlčenlivost. Lektorsky tuto problematika zajistila členka představenstva ČAK JUDr. Monika Novotná.

Vzdělávací akce

Vzdělávací akce pravidelně oslovují aktivní část západočeských advokátů, kteří s regionálními představiteli komunikují i v období mezi společnými setkáními. Konzultují s nimi své problémy, informují o činnosti a problémech regionu, a naopak mezi praktické advokáty přinášejí informace z Prahy. Podobně spolu velmi dobře komunikují také další funkcionáři advokátních orgánů – západočeští členové kontrolní rady, kárné komise a zkušební komise.

Mezioborová spolupráce

Západočeský region velmi podporuje profesní spolupráci všech složek širší justice. Z tohoto důvodu se také pravidelně neformálně setkávají regionální představitelé s předsedou Krajského soudu v Plzni, krajskou státní zástupkyní a vedením Krajského ředitelství Policie ČR. Praktickým výsledkem této spolupráce byl společný seminář pro advokáty, soudce a státní zástupce zaměřený na problematiku dohod o vině a trestu v březnu 2019 a seminář zaměřený na pachové stopy proběhne v září 2019. Recipročně jsou regionální představitelé zváni na pravidelné roční gremiální porady soudců pořádané Krajským soudem v Plzni.

Ve druhé polovině roku 2019 čeká ještě západočeské advokáty celodenní seminář zaměřený na insolvenci a novou právní úpravu oddlužení a dále na AML a praní špinavých peněz.

Region západní Čechy po částečné personální obměně počátkem roku 2018 získal nový impuls a „rozproudil krev“ ve svých žilách. Věříme proto, že se advokátnímu životu v našem regionu bude dařit i nadále.

Kontakty:

 

regionální představitelka její zástupci
JUDr. Daniela Kovářová

AK Radlická 3301/68
150 00  Praha 5

 

Pobočka:

Štěnovice, Třešňová 440, 332 09
tel.: 602 414 550

 

e-mail: kovarova@akkovarova.cz

JUDr. Julie Šindelářová

AK Mikulášská třída 455/9
326 00 Plzeň
tel.: 377 321 490, 603 253 034

e-mail: julie.sindelarova@email.cz 

 

Mgr. Jaroslav Liška jr.

AK Domažlická 800
339 01 Klatovy
tel.: 376 311 501, 774 600 240

e-mail: Jaroslav.liska.judr@atlas.cz

 

JUDr. Ladislav Jirásek

AK Klíčová 199/2
352 01 Mariánské Lázce
tel.: 354 673 511, 775 673 514

e-mail: info@jiraseksup.cz

 

Zdroj: ČAK, text a foto JUDr. Daniela Kovářová.

Go to TOP