Vývoj nových exekucí na konci loňského roku

V Česku začalo v posledních měsících podle Institutu prevence a řešení předlužení přibývat nových exekucí kvůli dluhům. Za poslední tři čtvrtletí se jejich počet navýšil podle této instituce meziročně o 9362. Komora exekutorů publikuje jiná data.

Největší nárůst nových exekucí byl na konci minulého roku, a to o 4961 ve srovnání se stejným obdobím předešlého roku. Předtím přetrvával meziročně klesající trend. Na setkání s novináři to 23. července 2019 uvedl ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl.

Ačkoli podle údajů Exekutorské komory počet nově zahájených exekucí v roce 2018 meziročně klesl o 106 445 na 505 120, v posledním čtvrtletí loňského roku nových exekucí ve srovnání se stejným obdobím předešlého roku přibylo, řekl Hábl. Od října do prosince to bylo o 4961 případů. Trend meziročního nárůstu pak pokračoval i v letošním prvním půlroce. Od ledna do března stoupl počet nových exekucí meziročně o 3447 a od dubna do června o 954.

Podle Hábla není v současnosti jasné, proč se množství nových exekucí meziročně zvedlo. „Není to ale možné brát na lehkou váhu a je třeba tomu věnovat pozornost,“ řekl.

Viceprezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík v březnu uvedl, že letos očekává pokračování trendu klesajícího počtu nových exekucí i celkového počtu exekucí. Podle něj k tomu měla přispět mimo jiné vysoká míra zaměstnanosti i nová pravidla pro oddlužení, která by měla dát šanci zbavit se dluhů více lidem.

Podle Mapy exekucí, kterou před dvěma lety vytvořila Otevřená společnost s Ekumenickou akademií, mělo v roce 2017 nějakou exekuci 9,7 procenta obyvatel Česka, tedy 863 000 lidí. Proti roku 2016 jich přibylo víc než 29 tisíc. Tři a více exekucí mělo 493 tisíc osob a více než deset exekucí 151 tisíc lidí. Odborníci na sociální problematiku považují předlužení za jeden z nejvážnějších společenských a ekonomických problém Česka.

Komora exekutorů nesouhlasí, že začalo přibývat nových exekucí

Exekutorská komora nesouhlasí s informacemi, že se v posledních měsících zastavil trend poklesu nových exekucí, které uvedl Institutu prevence a řešení předlužení. Podle komory sice počet zahájených exekucí letos v prvním čtvrtletí meziročně skutečně vzrostl, tento trend se ale v květnu obrátil. Meziročně se tak v pátém měsíci zahájilo o 2000 exekucí méně a v červnu vůbec nejméně exekucí za posledních deset let. Celkově  počet nových exekucí ve druhém čtvrtletí poklesl podle Komory exekutorů oproti roku 2018 o 8945.

Zhruba desetitisícový rozdíl v množství nových exekucí mezi údaji Hábla a Komory exekutorů ČR vznikl v důsledku použití informací z různých registrů. Komora ve své evidenci nových exekucí rozlišuje mezi pravomocně nařízenými, odloženými či přerušenými návrhy. Mezi nově zahájené pak počítá pouze ty pravomocně nařízené, vysvětluje předseda komory Vladimír Plášil. Hábl uvedl, že vycházel ze soudních výkazů na webu justice.cz, který spravuje ministerstvo spravedlnosti.

Podle údajů Exekutorské komory počet nově zahájených exekucí v roce 2018 meziročně klesl o 106.445 na 505.120. Odhaduje, že počet nově podaných exekučních návrhů bude v letošním druhém pololetí dál klesat, a to celkově i v meziročním srovnání. Seriózní hodnocení by mělo být k dispozici nejdříve v září nebo říjnu.

Příčiny prvotního nárůstu nově podaných exekučních návrhů na přelomu roku a v letošním prvním čtvrtletí spatřuje Komora exekutorů hlavně v očekávání dopadů mírnějších pravidel pro oddlužení, která platí od června. Kvůli obavám z nového fungování systému se věřitelé podle názoru komory snažili zahájit před zavedením změn co nejvíce exekučních řízení kvůli obavám z nového fungování systému. Svou roli mohla hrát i nervozita kolem připravované novely exekučního řádu či uvažované zpoplatnění exekučního řízení, uvedla komora.

Zdroj: Institut prevence a řešení předlužení, foto Pixabay.

Go to TOP