Předseda ÚS Pavel Rychetský se setkal se svým rakouským protějškem

Odhodlání nadále posilovat vynikající vztahy mezi Ústavním soudem České republiky a Rakouska a úzce spolupracovat ve všech oblastech, které jsou jim společné, potvrdili na svém setkání v Brně předsedové obou uvedených institucí JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., a profesor Christoph Grabenwarter.

Československý a rakouský ústavní soud vznikly před sto lety na základě podobných idejí. Názorová blízkost obou soudů přetrvala, a i dnes jsou vztahy mezi Ústavním soudem České republiky a Rakouska velmi intenzivní. Dokladem toho byla mimo jiné i návštěva nového předsedy tamního soudu prof. Christopha Grabenwartera 23. července v Brně.

 

Během setkání oba předsedové diskutovali o aktuálních otázkách spojených s Konferencí evropských ústavních soudů, jíž český Ústavní soud předsedá a rakouský jí předsedal v předminulém funkčním období. Tématem bylo i nedávné rozhodnutí Spolkového ústavního soudu o ECB a jeho vztah k hierarchii ústavního a evropského práva. Obě strany si rovněž vyměnily zkušenosti s rozhodováním návrhů spojených s tvrzenou protiústavností opatření přijatých v boji proti COVIDU-19.

 

 

 

 

 

 Zdroj: Ústavní soud
Foto: archiv ÚS a Martin Strachoň / Wikimedia Commons / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Go to TOP