ESLP se zastal Čecha, jemuž Ukrajinci zabavili peníze

Evropský soud pro lidská práva ve sporu českého občana s Ukrajinou 11. července 2019 jednomyslně dospěl k verdiktu, podle něhož ukrajinské úřady pochybily, když českému podnikateli zabavily všechny peníze, které před odletem z kyjevského letiště nenahlásil celníkům. Šlo o 31 tisíc eur (téměř 794 tisíc podle nynějšího kurzu).

„Soud zejména shledal, že zabavení celé nenahlášené sumy peněz, nařízené domácími (ukrajinskými) soudy, postihlo jedince přílišným břemenem a vůči spáchanému činu je nepřiměřené,“ uvádí komuniké štrasburského soudu.

Český občan cestoval v roce 2011 z Ukrajiny do Polska s částkou 41 tisíc eur. Při kontrole příručního zavazadla se ukázalo, že celou částku nenahlásil, a tak mu 31 tisíc eur zabavili.

U soudu na Ukrajině se český občan hájil tím, že nevěděl o povinnosti tyto peníze nahlásit. Nepomohlo mu ani sdělení, že šlo o soukromou půjčku, což prokázal smlouvou. Při odvolání podnikatelův právník argumentoval tím, že trest v podobě zabavení celé sumy je nepřiměřený a nespravedlivý, avšak odvolací soud ponechal v platnosti původní verdikt.

Český občan se ještě v prosinci 2011 obrátil na štrasburský soud. Mezi sedmi soudci, kteří mu 11. července 2019 dali za pravdu v rozsudku ve věci 77508/11, byla také Ukrajinka.

Ukrajina nezakazuje vyvážet peníze v hotovosti, požaduje ale nahlásit částku vyšší než 10 tisíc eur. Je to kvůli potírání praní špinavých peněz, obchodu s narkotiky či financování terorismu. V daném případě nenahlášené peníze pocházely z legálních zdrojů a jediný přestupek spočíval v tom, že nebyly vepsány do celního prohlášení.

Zdroj: ESLP, foto Pixabay.

Go to TOP