Italští trestní advokáti vstoupili 9. července do stávky

Italská právní obec zareagovala na dramatickou situaci ve zdejších přeplněných vězeňských zařízeních tím, že na dnešek, 9. července 2019 vyhlásila stávku. Proto se v tento den trestní obhájci zdrží všech trestních řízení, čímž chtějí upozornit laickou veřejnost na alarmující situaci ve vězeňství. Na dnešek byla svolána i celostátní demonstrace před justičním palácem Palazzo di Giustizia v Neapoli.

Trestní řízení v Itálii se podle právních odborníků dostalo do temné a slepé uličky kvůli systematickému porušování lidských práv. Současná vláda má podle advokátního stavu na svědomí zmatený a destruktivní stav vězeňství, který vyvolává znepokojení a obavy, protože je v naprostém rozporu s ústavními principy a nejzákladnějšími pravidly civilizované země.

Ze statistických dat italského ministerstva spravedlnosti například vyplývá, že téměř všechny věznice hlásí stav přeplněnosti a národní průměr, který neustále roste, dosahuje již 130% naplnění věznic. Například na každých 315 vězňů připadá pouze jeden praktický lékař, namísto jednoho lékaře na každých 150 osob. Nedostatečné je také personální zabezpečení sociálními pracovníky a pedagogy, kterých je v obou případech necelá tisícovka na přibližně 60 000 vězňů. Jde o alarmující čísla, která odsuzují k nemožnosti zajistit individuální zacházení s odsouzenými, které rozhodně nenapomáhají jejich opětovnému sociálnímu začlenění. Zdejší systém je podle nich zcela zaměřený na zločin, nikoliv na osobu, jako by ve věznicích nebyl člověk, ale pouze abstraktní druh trestného činu.

Cílem celé akce je probudit „řadu iniciativ, které jsou schopny humanizovat trest a vrátit trestní výkon zpět do ústavní zákonnosti, jak to vyžadují i nadnárodní jurisdikce“.

 

Zdroj: Studio Cataldi

Foto: Pixabay

Go to TOP