Advokáti si před sportovními výkony rozšiřují obzory ve sportovním právu

V sídle Pařížské advokátní komory právě probíhá již čtvrtý ročník dvoudenní mezinárodní konference o sportovním právu, která je součástí mezinárodních advokátních sportovních her, jichž se účastní i delegace českých advokátů. Ta se již v den příjezdu sešla na neformální večeři, kde všechny účastníky přivítala v zastoupení předsedy ČAK vedoucí odboru mezinárodních vztahů Eva Indruchová a seznámila je s nejbližším programem.

Jeho prvním bodem je již zmíněná konference, které se účastní více než 300 posluchačů, a kromě advokátů a dalších členů právnických profesí jsou v sále přítomni také zástupci sportovních federací, klubů, svazů, sportovní agenti, ale i sami sportovci nebo trenéři. Ale jsou to hlavně právníci, kteří se během posledních 20 let výrazně zapojili do sportovního sektoru a oprávněně se očekává, že jejich další perspektivy v oblasti sportu se budou rozvíjet, ať již v oblasti sportovní spravedlnosti či sportovní regulace.

Souběžně s hlavní konferencí, která nese v letošním roce název Advokát ve sportu, se během dvou dnů koná několik praktických workshopů, které se zabývají aktuálními otázkami specifickými pro jednotlivé sportovní subjekty. Například obranou sportovce proti disciplinárním orgánům, které mohou sankcionovat jejich sportovní činnost. V této souvislosti mohou právníci hrát vedle sportovců důležitou roli, aby řízení a rozhodnutí, která jsou přijímána, respektovala právní zásady, jako je nezávislost, nestrannost nebo proporcionalita.

Druhým závažným tématem je pak ochrana osobních údajů sportovců, protože závody a soutěže, sportovní licence a v podstatě veškeré aktivity vedou sportovní federace, kluby, vysílací společnosti a další soukromé společnosti ke shromažďování, používání, kontrole a někdy dokonce ke zpeněžování sportovních dat. Tento bezprecedentní krok k vybudování „databází“ ve sportu legitimně vyvolává otázku ochrany osobních údajů sportovců, která bude bezpochyby hlavní výzvou v následujících letech.

Třetím hlavním tématem je role právníků jako zástupců sportovců. Od roku 2011 má totiž francouzská legislativa zákon obsahující nový článek o činnosti „sportovního zástupce“. Účelem této reformy bylo „umožnit“ advokátům vystupovat jako zástupce hráče nebo klubu v případě uzavření pracovních nebo přestupních smluv a dalších úkonů.

Konferenční program bude pokračovat 10. července dopoledne, ale ještě před tím, se dnes 9. července v 19 hodin večer uskuteční oficiální zahajovací ceremoniál sportovních her přímo v sídle Pařížské advokátní komory. Zúčastní se ho i česká 28členná delegace, která se už chystá na pařížská sportoviště reprezentovat ČAK ve svých disciplínách. Advokátní deník je na nich bude sledovat.

(dak)
Foto: Veronika Slováčková

 

 

 

Go to TOP