Do tří let se má zjednodušit legislativa upravující podnikání

Vláda schválila snížení administrativní zátěže podnikatelů. Do tří let by mělo ubýt hlášení a statistik, které podnikatelé musí vyplňovat. Zjednodušit se má i legislativa, která podnikání upravuje. Na 90 opatření navrhuje ministerstvo průmyslu v rámci Plánu systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období 2019 – 22, který schválila vláda. Změny se mají dotknout několika ministerstev. Jde například o úpravy povinností v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení nebo při statistickém zjišťování. Součástí jsou i práce na vládním návrhu zákona o paušální dani.

Do tří let by se mělo změnit nejméně 33 právních předpisů a zjednodušit tak 133 povinností, které podnikatelům v současné době legislativa ukládá. Pro letošní rok se plánuje uskutečnit nejvíce opatření, zhruba padesát. Jde například o insolvenční a exekuční řízení, neúměrný počet kontrol, sdílení dat uvnitř státní správy, komplikovanou orientaci v právních předpisech a daně.

Osobám samostatně výdělečně činným s příjmy do jednoho milionu korun bude zásadním způsobem redukována byrokracie a administrativa.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP