Exekutorská komora‏ zřídila nové webové stránky s přesnými statistikami

Na nově zřízených webových stránkách Exekutorské komory můžete najít komplexní statistiky a data o exekucích. Tímto krokem Exekutorská komora deklaruje transparentnost ohledně exekucí a zároveň si od něj slibuje precizní využívání dat při diskusi o této aktuální problematice. Informace naleznete na  http://www.statistiky.ekcr.cz/.

Webové stránky poskytující veřejnosti základní data o exekucích jsou součástí projektu Exekutorské komory ČR „Otevřená data o exekucích“. Exekutorská komora chce veřejnosti a médiím předkládat objektivní data tak, aby byla maximálně transparentní a aby nevznikal prostor pro dezinformace.

Exekutorská komora se rozhodla státu, který by měl data primárně sbírat, analyzovat a předkládat veřejnosti sám, ulehčit pozici tím, že bude poskytovat v pravidelných intervalech statistické údaje o exekucích za něj. Tento projekt není financován z veřejných prostředků.

Co může veřejnost očekávat

V první fázi Exekutorská komora plánuje zveřejnit sadu informací týkajících se exekučních řízení a dlužníků v exekučním řízení – a to pohledem čísel absolutních, čísel relativních vztažených k regionům, věku atp. Veřejnost může očekávat data, která má Komora k dispozici. Komora čerpá data z Centrální evidence exekucí, což je evidence zřízená zákonem. Rozsah dat, která obsahuje, je dán zákonem a prováděcími předpisy. Tato data by experti rádi v pravidelných intervalech (v závislosti na konkrétní statistice – měsíčně či jednou za kvartál) aktualizovali tak, aby veřejnost měla vždy přehled o aktuální situaci v oblasti exekucí. V druhé fázi by Exekutorská komora chtěla podávat více informací interaktivní formou a zachytit vývoj situace v delším časovém období.

Co nemůže veřejnost očekávat

Komora čerpá data z Centrální evidence exekucí. Tato evidence zřízená zákonem nikdy nebyla zamýšlena jako zdroj statistických informací ani zdroj informací pro samotné dlužníky. Na tomto základním předpokladu byla evidence vystavěna i po technické stránce. V centrální evidencí exekucí absentuje statistický modul, který by umožnil snadnou filtraci a analýzu dat. Prezentované výstupy jsou proto zatíženy chybovostí. Je nezbytné s nimi pracovat velice obezřetně a je nutné je interpretovat precizně. Doposud byla data zpracovávána, prezentována a interpretována způsobem, který nelze nazvat precizním. Nepřesná data se následně stala podkladem mnohých debat a začala se brát jako fakta. Z těchto nepřesných dat se začaly vyvozovat nepřesné závěry. Veřejnost od zveřejňovaných dat nemůže očekávat nic jiného než prosté údaje se střízlivými komentáři v duchu hesla „poukazovat, ale nestrašit“ – bez nádechu senzacechtivosti a bulvárnosti. Exekuce jsou  totiž nejen právním, ale hlavně společenským a ekonomických fenoménem, o kterém se musí vést především věcná debata. Pravdivá fakta jsou pro ni základem.

Zdroj: Exekutorská komora, foto Fixabay

Go to TOP