Sněmovna schválila úpravu zákona o krmivech podle nařízení EU

Obchodníci s krmivy i výrobci krmiv budou mít právo žádat o peněžní náhradu za odebrané kontrolní vzorky. Lhůta pro uchovávání těchto vzorků kontrolním ústavem se zkrátí z šesti měsíců na dva.

Počítá s tím novela zákona o krmivech, kterou 20. června 2019 schválila Sněmovna. Poslanci k ní nevznesli žádný pozměňovací návrh a přijali ji v podobě předložené vládou. Novela reaguje na nové nařízení EU. Nyní ji dostane k projednání Senát.

Novela v zájmu zjednodušení úřední kontroly vůči kontrolovanému a jejímu efektivnějšímu provádění zakotvuje povinnosti provozovatelů oznámit přerušení schvalované nebo registrované činnosti a její pokračování. Ministerstvo zemědělství už podle novely nebude muset ve vyhlášce zveřejňovat vyobrazení skladištních škůdců, postačí jen jejich seznam.

Ve vyhlášce bude muset stanovit podmínky skladování siláže na zemědělské půdě. Vyhláška stanoví technické podmínky, které budou bránit znečistění životního prostředí při skladování objemných krmiv, a zároveň budou umožňovat vznik kvalitního a bezpečného krmiva, uvádí důvodová zpráva.

Ze zákona o krmivech má zmizet ustanovení, které zakazuje obchod i zkrmování krmných směsí s radioaktivní kontaminací nad povolenou úroveň. Důvodem je to, že radioaktivní kontaminaci už řeší ustanovení nového atomového zákona z roku 2016. Rozšíří se povinnosti dovozců krmiv ze třetích zemí mimo EU. U produktů, které podléhají dovozní kontrole, budou muset hlásit Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému i celní správě den dovozu krmiva a údaje o dokladech, které ho provázejí.

Zdroj: ČTK, foto: Pixabay

Go to TOP