Tribunál EU potvrdil neplatnost ochranné známky Adidasu

Unijní ochranná známka německého výrobce sportovního oblečení a obuvi Adidas sestávající ze tří paralelních pruhů je neplatná. Potvrdil to 19. června 2019 Tribunál Evropské unie.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) známku zapsal v roce 2014. Firma v přihlášce uvedla, že ochrannou známku tvoří tři stejně široké paralelní pruhy, které jsou od sebe stejně vzdálené a jsou umístěny na výrobku v libovolném směru. V roce 2016 však úřad na návrh belgické společnosti Shoe Branding Europe zápis ochranné značky zrušil. Firma Adidas podle úřadu neprokázala, že známka získala v celé EU rozlišovací způsobilost užíváním.

Tribunál v rozsudku ze dne 19. června 2019 rozhodnutí úřadu o zrušení zápisu potvrdil a zamítl žalobu, kterou proti rozhodnutí podala firma Adidas. Ta se nyní ještě může odvolat k soudnímu dvoru EU. V roce 2014 Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) zapsal ve prospěch společnosti adidas následující ochrannou známku Unie pro oděvy, obuv a kloboučnické zboží.

Společnost adidas v přihlášce k zápisu uvedla, že ochrannou známku tvoří tři stejně široké paralelní pruhy, které jsou od sebe stejně vzdálené a jsou umístěny na výrobku v libovolném směru.

V roce 2016 EUIPO na základě návrhu na prohlášení neplatnosti, který podal belgický podnik Shoe Branding Europe BVBA, zrušil zápis této ochranné známky z důvodu, že postrádá rozlišovací způsobilost, a to inherentní i získanou užíváním. EUIPO uvedl, že daná ochranná známka neměla být zapsána.

Společnost adidas zejména neprokázala, že tato ochranná známka získala v celé Evropské unii rozlišovací způsobilost užíváním. Rozlišovací způsobilost ochranné známky znamená, že tato ochranná známka je schopna identifikovat výrobek, pro který je zápis požadován, jako pocházející od určitého podniku, a tedy odlišit tento výrobek od výrobků jiných podniků.

V rozsudku 19. června 2019 Tribunál potvrdil rozhodnutí o zrušení zápisu a zamítl žalobu, kterou společnost adidas podala proti rozhodnutí EUIPO.

Tribunál nejprve uvedl, že dotčená ochranná známka není ochrannou známku se vzorem tvořenou řadou prvků, které se pravidelně opakují, nýbrž je obyčejnou obrazovou ochrannou známkou. Tribunál dále rozhodl, že podoby užívání, které se odchylují od takových základních charakteristických znaků ochranné známky, jako je její barevné schéma (černé pruhy na bílém pozadí), nemohou být zohledněny.

EUIPO odmítl řadu důkazů předložených společností adidas z důvodu, že se tyto důkazy týkají jiných označení, jako jsou zejména označení, u kterých je barevné schéma převráceno (bílé pruhy na černém pozadí). Tribunál konstatoval, že se EUIPO nedopustil nesprávného posouzení, když měl za to, že společnost adidas neprokázala, že dotčená ochranná známka byla užívána na celém území Unie a že v důsledku užívání získala na celém tomto území rozlišovací způsobilost. Mezi důkazy, které předložila společnost adidas, se totiž jediné důkazy, jež jsou do určité míry relevantní, týkají pouze pěti členských států a nemohou být v projednávané věci vztaženy na celé území Unie.

Celé znění rozsudku ZDE.

Zdroj: Tribunál EU, foto: Pixabay

Go to TOP