Životní úroveň začínajících advokátních koncipientů se napříč republikou liší

Headhunterská společnost Legal Recruiters, která se zaměřuje na recruitment zejména v advokacii, ve spolupráci se společností Bidli.cz zajišťující veškeré služby ohledně bydlení a Český Trh Práce s.r.o., jenž firmám pomáhá profesionalizovat nábor díky náborovému softwaru Recruitis.cz připravili kompletní analýzu nástupních mezd advokátních koncipientů v korelaci s náklady na život v daném městě.

Možná to bude pro mnohé překvapení, ale nejlépe se mají nastupující advokátní koncipienti v Ostravě, nejhůře v Brně.

V rámci uvedeného průzkumu bylo v průběhu let 2018/2019 zpracováno celkem 1 500 vstupních údajů. Byly zjištěny a zaznamenány nástupní mzdy advokátních koncipientů v průběhu těchto let v jednotlivých lokalitách osmi krajských měst České republiky.

„Následující města jsme vybrali proto, jelikož je zde nejvyšší možnost uplatnění advokátních koncipientů. Původně do nich spadal i Zlín, ale bohužel jsme zde nezískali dostatečné množství údajů o daném trhu, a proto nakonec do průzkumu zařazen nebyl,“ uvedl autor průzkumu Ing. Marek Zatloukal.

Informace o výši mzdy byly dány do souvislosti s výší nákladů na bydlení a náklady na stravu v daném místě. Přepočtením a porovnáním těchto tří faktorů – mzda x nájem a strava byl určen index životní úrovně nově začínající advokátních koncipientů v hodnocených lokalitách.

Tento index životní úrovně se rovná částce, která odpovídá tomu, co zbude v čistém advokátnímu koncipientovi za měsíc po odečtení jeho přímých základních nákladů.

U nástupní hrubé mzdy z oblasti začínajících advokátních koncipientů je největší kontrast mezi Prahou, Ostravou a také Brnem. V Praze jsou nevyšší nástupní mzdy a asi nepřekvapí, že v Ostravě jsou v průměru nejnižší, ovšem v porovnání s jinými krajskými městy jsou v Ostravě průměrně nižší pouze zhruba o 2 000 Kč hrubého měsíčně, zatímco průměrná výše nájmu v Ostravě je poloviční než v Praze.

Co ale určitě překvapí, je skutečnost, že s ohledem na životní úroveň obsazuje Ostrava první příčku a dokonce podstatně odskakuje i Praze, která je na místě druhém. Poslední místo s ohledem na životní úroveň advokátního koncipienta zaujímá Brno.

„Začínající koncipient v Brně bude končit měsíc s finančním zůstatkem na účtu jen kolem 2 000 Kč. Oproti tomu ve stejném složení žebříčku výdajů se má advokátní koncipient v Ostravě více jak 3x lépe a jeho měsíční čistý zůstatek dosahuje cca 6 700 Kč. Nutno podotknout, že Brno je taženo směrem dolů v rámci životní úrovně především cenami nájmů, kdy je hned na druhé příčce za Prahou a ceny jsou podstatně vyšší, než ve zbylých porovnávaných městech, ovšem průměrné nástupní mzdy advokátních koncipientů jsou téměř srovnatelné. V Brně je také navíc jedna z nejvyšších koncentrací advokátních koncipientů v přepočtu na advokáta i na obyvatele v porovnání s jinými městy a zdaleka zde není tak bonitní klientela ani kupní síla jako je tomu v Praze,“ doplnil Marek Zatloukal.

Advokátní deník se zeptal několika koncipientů v Brně a Ostravě a v reálu na tom jsou o něco lépe. „Po odečtení nákladů na bydlení, stravu a povinné platby mi zbývá částka, která převyšuje výsledek průzkumu, což je však dáno tím, že mé náklady na bydlení jsou výrazně pod průměrem, protože bydlím v domě u rodičů,“ uvedl jeden z advokátních koncipientů z Ostravy.

„K zaslanému výsledku průzkumu mohou podotknout, že v zásadě souhlasí s realitou. Pracuji v Hradci Králové a částka, která mi zbývá v podstatě na útratu za cokoliv, je zhruba ve výši dle průzkumu pro toto město. Moje situace, pro zpřesnění výsledku, je bydlení v bytě 1+kk samostatně, a to na periferii města. V současnosti však uspořím jen menší částky, větší budget bych využil především na své investiční plány,“ svěřil se advokátní koncipient Mgr. Jan Koutenský


„Výsledky průzkumu naštěstí s mými finančními poměry nekorespondují,“
oponovala koncipientka z Brna a dodala, že „hlavním důvodem je však levný nájem, ač v ne příliš hezkém bytě, díky kterému se mi daří ušetřit větší část mzdy, než by tomu bylo s nájmem průměrným. Velkou měrou mi pak pomáhá také to, že se o životní náklady mohu podělit s partnerem, takže mi v rozumné míře zbývá i dostatek finančních prostředků na mé sportovní aktivity.“

„Mám štěstí, že hospodařím v rámci „rodinného rozpočtu“ se svojí přítelkyní, a nadto bydlíme ve vlastním bytě (zůstatková částka je tedy dle mého názoru povětšinou dostatečná). Pokud bych si měl ale představit situaci, kdy budu sám bydlet v Brně v nájmu v bytě nějaké únosné velikosti, pak částka vyplývající z průzkumu opravdu velmi blízko odpovídá mé realitě (dejme tomu plus/mínus tisíc korun). Taková částka by pak dle mého názoru dostatečnou nebyla, a to zejména s přihlédnutím k „běžné“ útratě právě za koníčky (ať již v podobě knih, poplatků za různé televizní služby, občasnou sportovní aktivitu apod.) a snaze uspořit alespoň nějaké prostředky na případné krizové situace,“ dodal Mgr. M. B., další brněnský advokátní koncipient.

Obecně se koncipienti shodli na tom, že výsledky průzkumu nejsou (alespoň co se Brna týká) daleko od pravdy. Zatímco mzdy v Brně jsou Praze relativně vzdálené (a spíše se přibližují ostatním oblastem ČR), ceny se naopak přibližují více těm v Praze (a to nejenom ve vztahu k bydlení).

Praha má vůbec na advokátním personálním trhu zvláštní postavení, kdy působí jako „vysavač“, který nasává pracovní sílu směrem do Prahy. Díky množství advokátních kancelářích poptávajících pracovní sílu je v Praze výrazně vyšší úroveň nástupních mezd, což se zpětně odráží také na výši mezd především v Plzni, Pardubicích nebo Hradci Králové. Minimální zaznamená hrubá mzda v Praze v hodnoceném období je 25 000 Kč hrubého měsíčně a maximální zjištěná hodnota u absolventa je 60 000 Kč hrubého měsíčně.

Významným faktorem ovlivňujícím nástupní mzdy koncipientů v Olomouci, Brně a Plzni je existence Právnických fakult a tím vyšší počet uchazečů o práci advokátního koncipienta, který umožňuje existenci nižší hladiny nástupních mezd. Zároveň celkový počet vysokoškolských studentů v Brně a Olomouci (cca 20 % z celkového počtu obyvatel) znamená tlak na výši nájmů.

Lze jen odhadovat, jaká je finanční situace absolventů v jiných profesích. Dá se předpokládat, že je podobná té advokátní, nebo zcela odlišná? „Finanční situaci v rámci jiných profesí jsme nesledovali, a to i z důvodu náročnosti na získání těchto údajů včetně jejich zpracování. Specializujeme se výhradně na advokacii a právní oblast, kde máme o daném trhu přehled. Řekl bych však, že advokátní trh je opravdu specifický a těžko porovnatelný s ostatními obory. Každý obor tvoří na trhu práce vlastní subkulturu a zachovává si své individuální prostředí,“ doplnil tvůrce výzkumu.

Kompletní výsledky průzkumu včetně veškerých grafů a přehledů hrubých mezd dle jednotlivých krajských měst jsou k dispozici na www.legalrecruiters.cz. Jejich praktické využití je především pro lidi, kteří mají zájem o advokacii a mohou tak získat přehled o současném trhu. „Pro nás jsou tyto výsledky zajímavé s ohledem na vývoj v této specifické oblasti, jejíž trend budeme i nadále soustavně monitorovat a na který budeme průběžně v rámci dalších průzkumů navazovat,“ uzavřel Ing. Marek Zatloukal.

 

PhDr. Dagmar Koutská
Foto: Pixabay

Go to TOP