Sněmovna zřejmě upraví zákon o krmivech podle nového nařízení EU

Sněmovna 6. června 2019 pustila do třetího čtení vládní novelu zákona o krmivech, která má dát český zákon do souladu s evropským nařízením o úředních kontrolách z roku 2017.

Obchodníkům s krmivy i výrobcům krmiv dává novela například právo žádat o peněžní náhradu za odebrané kontrolní vzorky. Lhůta pro uchovávání těchto vzorků kontrolním ústavem se zkrátí z šesti měsíců na dva.

Novela také ukládá povinnost provozovatelů oznámit přerušení nebo registrované činnosti. Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana  to má zjednodušit úřední kontroly.

Ministerstvo zemědělství už podle novely nebude muset ve vyhlášce zveřejňovat vyobrazení skladištních škůdců, postačí jen jejich seznam. Ve vyhlášce bude muset stanovit podmínky skladování siláže na zemědělské půdě. Vyhláška stanoví technické podmínky, které budou bránit znečistění životního prostředí při skladování objemných krmiv, a zároveň budou umožňovat vznik kvalitního a bezpečného krmiva, uvádí důvodová zpráva.

Ze zákona o krmivech má zmizet ustanovení, které zakazuje obchod i zkrmování krmných směsí s radioaktivní kontaminací nad povolenou úroveň. Důvodem je to, že radioaktivní kontaminaci už řeší ustanovení nového atomového zákona z roku 2016. Rozšíří se povinnosti dovozců krmiv ze třetích zemí mimo EU. U produktů, které podléhají dovozní kontrole, budou muset hlásit Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému i celní správě den dovozu krmiva a údaje o dokladech, které ho provázejí.

Zdroj: ČTK, foto: Pixabay

Go to TOP