ÚS ke zneplatnění komunální volby ve Strakonicích

Ústavní soud odložil vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým byly znova zneplatněny komunální volby ve Strakonicích.

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) na návrh stěžovatelů Strakonická Veřejnost, Mgr. Břetislava Hrdličky, Města Strakonice a Rady města Strakonice odložil vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. května 2019. Rovněž vyhověl návrhu stěžovatelů na přednostní projednání ústavní stížnosti.

Odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí není v rozporu s důležitým veřejným zájmem, neboť je nepochybně ve veřejném zájmu, aby bylo nejdříve pravomocně jednoznačně a nezpochybnitelně rozhodnuto ve věci samé, dříve než se přistoupí k dalším organizačním krokům ve vztahu k napadeným volbám do zastupitelstva města Strakonice. Opačný postup by naopak založil situaci nejistoty, zda vyhlášené opakování hlasování bude či nebude ve svých důsledcích účelné. Výkon napadeného rozhodnutí by rovněž mohl vést k nevratnému vynaložení značných nákladů spojených s přípravou opakovaných voleb.

Ústavní soud zdůrazňuje, že jde o čistě procesní rozhodnutí, které nikterak nepředjímá výsledek řízení ve věci samé.

Ústavní soud rovněž shledal podmínky pro vyhovění návrhu stěžovatelů na projednání věci jako naléhavé, ve smyslu ustanovení § 39 zákona o Ústavním soudu.

Text usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1767/19 je dostupný  zde.

Zdroj: Ústavní soud

Foto: wiki

 

Go to TOP