Stálá konference českého práva zve na sympozium Efektivnost systému trestů

Zveme na sympozium s názvem Efektivnost systému trestů, které je zařazeno do III. ročníku projektu Stálé konference českého práva (Pražské právnické jaro 2019).

Sympozium se koná 21. 6. 2019 od 9.00 do 14.00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 – Staré Město.

 

Těšit se můžete na následující  témata:

Podoba a struktura systému trestů – sankční právo, zejména trestní.

Vyhovuje dnešní systém trestů moderním společenským podmínkám?

Trest a jeho funkce.

Aktuální problémy penitenciární a postpenitenciární péče.

Účinnost trestání a souvislost s vymahatelností práva.

Moderní trendy v penologii.

 

Pozvání na odborné sympozium přijali:

místopředseda Ústavního soudu prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

předseda Městského soudu v Praze a čestný prezident Soudcovské unie JUDr. Libor Vávra

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor Univerzity Karlovy

JUDr. Marie Vanduchová, CSc., Právnická fakulta UK

místopředseda České advokátní komory a prezident Unie obhájců JUDr. Tomáš Sokol

a další přední odborníci, kteří přislíbili účast na sympoziu.

 

Moderuje a projekt Stálé konference českého práva řídí:

JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: sekretariat@skcp.cz, fax: 257 223 010.

https://www.pravnickekonference.cz/aktuality/efektivnost-systemu-trestu

Zdroj: ČAK, foto: cuni

Go to TOP