Konference Soukromé právo 2019 v Brně otevřela otázky insolvence

V Brně proběhla 22. května 2019 v hotelu International konference Soukromé právo 2019. V letošním osmém ročníku této již tradiční v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější civilistické konference se diskutující  zaměřili na aktuální otázky související s tzv. oddlužovací novelou insolvenčního zákona, která vstupuje v účinnost 1. 6. 2019. Odborníci hodnotili novelu a rozebírali také to, jaké dopady bude mít v praxi. Podstatná část akce byla věnována moderním trendům v poskytování právní pomoci. 

 

DOPOLEDNÍ BLOK

INSOLVENCE PO NOVELE

JUDr. Jarmila Veselá                        Reálná data o oddlužení

JUDr. Michal Žižlavský                   Role advokáta v oddlužení

Mgr. Adam Sigmund                        Oddlužení podnikatelů

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M.    Podřízené pohledávky – více otázek než odpovědí 

JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D.       Hodnocení poctivého přístupu dlužníka k vyrovnání s věřiteli

JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D.             Vývoj míry uspokojení věřitelů v konkursu – působí u insolvenčních správců efekt olivy, kdy větší tlak přináší vyšší užitek?

Mgr. Jiří Šebesta                                Praktické aspekty výkonu funkce insolvenčního správce v oddlužení

 

ODPOLEDNÍ BLOK

MODERNÍ TRENDY V POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI 

JUDr. Monika Novotná                     Dopad implementace směrnice DAC6 na povinnost mlčenlivosti advokátů

JUDr. Irena Schejbalová                   Aktuální praktické otázky při výkonu advokacie 

JUDr. Radim Miketa                         Odpovědnost advokáta ve světle judikatury

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCiARb. Výkon advokacie prostřednictvím online platforem

 

Podrobnou zprávu z konference pro vás samozřejmě připravíme bezodkladně po skončení akce.

 

Red.
Foto: Igor Zehl

Go to TOP