Ministerstvo vnitra přišlo opět s úpravou soukromých bezpečnostních služeb

Soukromou bezpečnostní činnost by v budoucnu mohli lidé a firmy vykonávat na základě licence udělené ministerstvem vnitra. Vyplývá to z návrhu zákona, který úřad předložil vládě. Materiál počítá se šesti typy licencí vydávanými maximálně na deset let. Vnitro by na novou agendu potřebovalo zhruba 23 milionů ročně, v prvním roce 35 milionů. Noví zaměstnanci by také přišli do Národního bezpečnostního úřadu a Bezpečnostní informační služby.

Návrh zákona upravující činnost soukromých bezpečnostních služeb vypracovalo vnitro už v roce 2011, o rok později byl ale z jednání vlády stažen. V následujícím volebním období přišlo ministerstvo s dalším zákonem, nestihl však absolvovat celý legislativní proces ve Sněmovně. Sněmovní výbor pro bezpečnost však vypracoval komplexní pozměňovací návrh, který nyní ministerstvo použilo jako základ aktuálního návrhu.

Licence by se podle zákona vydávaly k ochraně osob a majetku, pro služby soukromého detektiva, převoz hotovosti, cenin a cenných předmětů v hodnotě přes pět milionů korun, pro technickou službu k ochraně osob a majetku a pro bezpečnostní poradenství. Stávající úpravu v rámci živnostenského zákona označuje návrh nového předpisu za nedostatečnou.

Podle ministerstva je úprava nutná kvůli tomu, že soukromé bezpečnostní činnosti se vyznačují specifickými charakteristickými zvláštnostmi, které nemají obdobu v žádné jiné podnikatelské aktivitě. Náročnosti, významu a v neposlední řadě i preventivnímu vlivu těchto činností na snižování kriminality však podle vnitra současná úroveň právní úpravy neodpovídá.

Zákon si klade za cíl provést bezpečnostní prověrku všech soukromých bezpečnostních služeb, která by z trhu dostala nespolehlivé podnikatele s vazbami na organizovaný zločin či šedou ekonomiku. Stanovit by měl také jasné podmínky pro výkon bezpečnostní činnosti či jasně vymezit, s jakými osobními údaji a technickými zařízeními mohou pracovat soukromí detektivové.

Předpis by mohl přinést určitá omezení ve volnosti uzavírání smluv, což by mělo pomoci klientům bezpečnostních služeb. „Každý zákazník bude mít jistotu, že jím využívaná soukromá bezpečnostní služba ze dne na den nemůže pracovat ‚proti němu‘,“ uvádí návrh. Zákon má také vymezit možné formy spolupráce vnitra a policie s provozovateli soukromých bezpečnostních služeb.

Přijetí předpisu předloni doporučila Sněmovna na doporučení komise, která se zabývala úniky z vyšetřovacích spisů. Poslanci se usnesli, že by novela měla soukromým detektivům výslovně zakázat získávat informace „ze zdrojů orgánů činných v trestním řízení, a to včetně administrativního aparátu, jiných zaměstnanců a osob s orgány činnými v trestním řízení aktivně spolupracujících“.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP