Firmy s akciemi na trhu mají podle novely zveřejňovat zásady odměňování

Společnosti, jejichž akcie se veřejně obchodují na regulovaném trhu, pravděpodobně budou muset vypracovat zásady odměňování členů volených orgánů

Společnosti, jejichž akcie se veřejně obchodují na regulovaném trhu, pravděpodobně budou muset vypracovat zásady odměňování členů volených orgánů firmy a zveřejňovat zprávy obsahující výši odměn jednotlivých členů orgánu společnosti. Předpokládá to vládní předloha o posílení práv akcionářů, kterou Sněmovna zřejmě schválí.

Podle doporučení rozpočtového výboru ze dne 7. května 2019 by v ní měla zmírnit podmínky schvalování významných obchodů se spřízněnými stranami.

Emitent podle vládního návrhu bude moci uzavřít významnou transakci se spřízněnou stranou jen se souhlasem valné hromady. Poslanec Jan Volný získal ve výboru podporu pro svou úpravu, jež z předlohy vyškrtne omezení, podle kterého by akcionář, jenž je takovou spřízněnou stranou, nesměl na valné hromadě o obchodu hlasovat. Případný střet zájmů lze podle Volného řešit nastavením vyššího počtu hlasů nutných ke schválení obchodu nebo možností soudního přezkumu, zda byla transakce v souladu s dobrými mravy.

Návrh vychází z evropské směrnice, jejímž cílem je podle vlády zajištění dlouhodobého působení akcionářů ve společnostech, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Předloha stanoví, že strategie odměňování musí být srozumitelná, musí podporovat obchodní strategii emitenta, jeho dlouhodobé zájmy i udržitelnost. A musí objasňovat, jakým způsobem tak činí. Zásady budou muset obsahovat mimo jiné popis všech pevných a pohyblivých složek odměn, včetně všech bonusů a dalších výhod v jakékoliv formě.

„Kotované společnosti budou povinny vypracovat politiku odměňování, která bude schvalována valnou hromadou společnosti. V zájmu zajištění transparentnosti bude rovněž uveřejňována na internetových stránkách emitenta,“ uvádí materiál. Za každé účetní období budou podle návrhu také firmy povinny vyhotovit zprávu o odměňování obsahující odměny jednotlivých dotčených osob.

Zároveň firmy budou mít podle novely zákonná pravidla pro získání informací o svých akcionářích. „I když v českém právním řádu může společnost zjistit své akcionáře relativně jednoduše na základě výpisu z evidence emise, který sestavuje centrální depozitář, zavádí se toto oprávnění napříč všemi systémy držení cenných papírů,“ uvádí důvodová zpráva.

Směrnice také usnadňuje výkon akcionářských práv. Akcionář si například bude moci vyžádat potvrzení o hlasování na valné hromadě.

Zdroj: ČTK, foto: Pixabay

 

Go to TOP