Výjimka z předkupního práva k bytům se dotkne i garážového stání

Na garážové stání, které je prodáváno současně s bytem, se asi nebude vztahovat předkupní právo vlastníků dalších bytů v domě. Změnu přinese novela občanského zákoníku, kterou 24. dubna 2019 v prvním kole projednávání podpořila Sněmovna. Před dalším schvalováním normu projedná sněmovní ústavně právní výbor.

Novela podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové reaguje především na problémy z praxe. Norma má například jednoznačně stanovit, že při prodeji bytu přecházejí na nabyvatele případné dluhy původního vlastníka bytu, které souvisejí se správou domu nebo užíváním bytu.

„Cílem novely je zlepšení srozumitelnosti bytového spoluvlastnictví a odstranění některých dílčích nedostatků. Dojde také například ke zjednodušení při nuceném prodeji bytů u lidí, kteří neplní své povinnosti,“ uvedla k novele ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Novela také umožňuje založit společenství vlastníků jednotek jediným vlastníkem všech jednotek. Má zavést možnost konání náhradního shromáždění nebo zpřesnit ustanovení o rozhodování soudu při přezkoumávání rozhodnutí shromáždění vlastníků. Nově by schůze bytového družstva nemusela být svolávána výhradně přes jeho internetové stránky, ale jen oznámením na informační desce.

Vlastník bytové jednotky by byl nově povinen oznámit všechny zamýšlené stavební úpravy uvnitř bytu. Vztahovat se to bude i na úpravy, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení. Norma má také nově umožnit uložení smluvní pokuty nájemci bytu, který by si neplnil své povinnosti.

Zdroj: ČTK, foto: Pixabay

Go to TOP