Děti a vnuci emigrantů nejspíš snadněji získají české občanství

Děti a vnuci krajanů, kteří emigrovali z někdejšího Československa, pravděpodobně budou moci snadněji získat české občanství. Změnu přináší senátní novela, kterou Sněmovna poslala bez úprav do závěrečného kola schvalování. To by se mohlo uskutečnit v pátek 10. května. Novelu doporučily schválit také oba sněmovní výbory, které ji posuzovaly.

Zastánci novely argumentovali tím, že děti krajanů jsou vychovávány k hrdosti na vlast svých předků a v lásce k české kultuře. Senátoři s úpravou přišli kvůli tomu, že platné znění zákona se zavedením možnosti dvojího občanství mnohdy rodiny krajanů rozdělilo. Jedno dítě, které se narodilo před možností dvojího občanství, má jiné státní občanství než dítě, které se narodilo po tomto datu. Postihlo to především rodiny, které musely odejít z bývalého Československa po nástupu komunistického režimu v roce 1948.

Novela počítá s tím, že potomci emigrantů by mohli nabýt české občanství prohlášením. Pokud by byla novela přijata, zájemci o české občanství by k prohlášení museli přiložit doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého nebo československého občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů. Podle ministerstva vnitra by se novela mohla týkat řádově stovek lidí.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP