Advokátní kancelář Randl Partners má od března nové partnery

Lukáš Hofman se připojil k Randl Partners v roce 2010. V rámci obchodněprávního týmu si prošel pozicemi od právního asistenta přes advokátního koncipienta až po advokáta. Zaměřuje se zejména na závazkové právo, obchodní právo a právo obchodních společností. V rámci své praxe Lukáš též poskytuje klientům Randl Partners poradenství v oboru mezinárodního obchodního práva, zejména při dodávkách investičních celků do různých zemí Evropy a bývalého východního bloku.

 

Ondřej Chlada je součástí týmu Randl Partners od okamžiku založení kanceláře v roce 2009. V průběhu své dlouholeté praxe v oblasti pracovního práva, obohacené o rozsáhlou přednáškovou činnost, se Ondřej zaměřuje zejména na problematiku ukončování pracovních poměrů, oblast zaměstnanosti, nelegální zaměstnávání, agenturní zaměstnávání, soudní spory a v neposlední řadě také na zaměstnávání cizinců v České republice a s tím související imigrační záležitosti.

 

Mgr. et Mgr. Irena Lišková přišla do Randl Partners několik měsíců po založení kanceláře. V současnosti se zaměřuje na právo obchodních korporací, závazky a právo nemovitostí. Její specializací je též oblast bankovnictví a problematika AML. Dlouhodobě se věnuje také tématům propojujícím pracovněprávní a obchodní tým Randls, jako například problematice GDPR, švarcsystému, souběhu funkcí nebo smlouvám o výkonu funkce.

 

Mgr. Bc. Michal Peškar začal v pracovněprávním týmu Randl Partners pracovat již jako student, následně se stal advokátním koncipientem a posléze působil jako advokát. V práci pro klienty a v přednáškách se zaměřuje zejména na oblast odměňování, ukončování pracovních poměrů, elektronizaci v pracovním právu, pracovnělékařské služby a pracovní dobu, a to včetně podrobných propočtů a návrhů složitých harmonogramů směn a souvisejících otázek ohledně dovolené a odměňování.

 

Go to TOP