Světový den vody rozvířil debatu o její ústavní ochraně

Ministerstva zemědělství a životního prostředí zahájila debatu o konkrétních možnostech ústavní ochrany vody jako přírodního zdroje. Ministerstvo zemědělství zadalo analýzu možností úprav zákonů. Na ministerstvu o tom diskutovali ústavní právníci, zástupci úřadu vlády, Poslanecké sněmovny a státních podniků povodí.

„Voda je v současnosti chráněná stejně jako ostatní přírodní zdroje, tedy třeba písek nebo uhlí. Podle nás má být voda zájmem číslo jedna, protože je nejdůležitějším zdrojem, který musíme chránit pro nás i pro budoucí generace,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman.

V současnosti chrání vodu stejně jako ostatní zdroje článek sedm ústavy, ve kterém se píše: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“ Ministerstva by chtěla, aby voda měla před jinými zdroji přednost.

„Je nezbytné, aby stát chránil, udržoval a zachovával svoje zdroje vody a vnímal vodu jako vzácnou a nenahraditelnou surovinu, neboť jde o strategický přírodní zdroj. Ukazuje se, že například v oblasti využití nerostných surovin je nezbytné zajistit, aby voda byla v rámci uplatňovaných veřejných zájmů zřetelnou prioritou,“ dodal Toman.

Zakotvení ochrany vody v ústavě podporuje i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). „Už před několika měsíci jsme proto zadali analýzu posílení ochrany vody Legislativní radě vlády, analýzy se stala jedním z podkladů pro dnešní jednání. Významu vody musí odpovídat i její stupeň ochrany v našich zákonech a ústavní ochrana se tak nabízí jako účinné řešení. Ostatně, inspirací nám mohou být moderní ústavy několika západoevropských zemí, které již rostoucí důležitost vody zohledňují,“ uvedl. Podle ministerstva zemědělství se nedávno objevila ústavní ochrana vody například na Slovensku.

Do budoucna chtějí zástupci státu s odborníky rokovat o tom, jestli by se měla upravovat přímo ústava, zavádět samostatný ústavní zákon, nebo jestli by se ochrana měla řešit ještě nějak jinak.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP