Nástup nových členů Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie do funkce

Rozhodnutím zástupců vlád členských států ze dne 6. března 2019 byl jmenován soudcem Soudního dvora na období od 12. března 2019 do 6. října 2024 pan Andreas Kumin a v návaznosti na jmenování pana Petera George Xuereba soudcem Soudního dvora byla na zbývající část jeho funkčního období, tedy od 12. března 2019 do 31. srpna 2019, jmenována soudkyní Tribunálu paní Ramona Frendo.  

Životopisy nových členů

Andreas Kumin – narozen v roce 1965; magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo a doktor práv, univerzita ve Štýrském Hradci, Rakousko (1990); diplom v oboru překladatelství, univerzita ve Štýrském Hradci (1988); diplom v oboru veřejné správy, École nationale d’administration, Francie (1992); úředník právního oddělení a generálního ředitelství Ministerstva zahraničních věcí pro politiku hospodářské a evropské integrace, Rakousko (1990–1994); poradce Stálé mise Rakouska při Úřadovně Organizace spojených národů a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě, Švýcarsko (1994–2000); vedoucí oddělení ministerstva zahraničních věcí pro „právní otázky prvního pilíře Evropské unie“ (2000–2005); profesor Institutu pro evropské právo univerzity ve Štýrském Hradci (od října 2014); vedoucí odboru evropského práva Federálního ministerstva pro evropské a zahraniční záležitosti a integraci, Rakousko (2005–2019); lektor Institutu evropského a mezinárodního práva univerzity v Innsbrucku, Rakousko (od roku 2007); přednášející postgraduální školy mezinárodních studií ve Vídni (od roku 2012); autor řady publikací; soudce Soudního dvora od 20. března 2019. 

Ramona Frendo – narozena v roce 1971; absolventka magisterského studia v oboru právo a doktorka práv na Maltské univerzitě (1995); Master v oboru kriminologie Univerzity v Cambridge (1996); postgraduální studia evropského práva na londýnské King’s College (2018); advokátka maltské advokátní komory (1996-2019); znalkyně v oboru právo u soudů ve Valettě, Malta (1997-2019); členka maltského vnitrostátního rozhodčího senátu (2006-2019); znalkyně v oboru právo, Asociace maltských pojišťoven (2006-2019); členka maltské komise pro zaměstnanost (2009-2019); právní poradkyně, Ministerstvo sociální ochrany (1997-1998); členka Národní komise pro rodinu (2012-2013; členka Komise pro komplexní reformu justice (2013); členka Komise pro právní reformu (2014-2016); předsedkyně pracovní skupiny „Víza“ během maltského předsednictví Rady Evropské unie (2016-2017); soudkyně Tribunálu od 20. března 2019.

 

Text + Foto: Soudní dvůr EU

Go to TOP