MSp připravilo smlouvu s Austrálií o vydávání stíhaných

Česko nemá s Austrálií uzavřenou smlouvu, jež by upravovala vzájemné vydávání obviněných a odsouzených lidí. Ministerstvo spravedlnosti proto usiluje o změnu tohoto stavu řadu let a nyní předložilo sjednanou podobu dokumentu vládě, která jej projedná na své pondělní schůzi. Smlouvu musí schválit obě komory Parlamentu.

„Neexistence dvoustranné bilaterální smlouvy tvoří určitý limit vzájemné spolupráce mezi oběma státy v oblasti vydávání,“ napsalo ministerstvo v předkládací zprávě. „Byly zaznamenány případy, kdy se pachatelé vyhýbali pobytem v Austrálii trestnímu stíhání za trestné činy spáchané v České republice, avšak Austrálie jejich vydání odmítala až do doby, než bude sjednána dvoustranná mezinárodní smlouva,“ konstatoval úřad.

Tato situace vznikla po rozdělení ČSFR, kdy Austrálie zaujala negativní stanovisko k dalšímu uplatňování historického extradičního dokumentu z roku 1926.

Australská strana obecně připouští od roku 2008 vydání lidí do Česka na bezesmluvním principu. Podle ministerstva však tento způsob vydávání „není příliš úspěšný“ a takovouto extradici se podařilo uskutečnit jen dvakrát.

Ani po přijetí smlouvy ministerstvo spravedlnosti nepředpokládá výrazný nárůst vydaných nebo vydávaných lidí. „S ohledem na zkušenosti jiných států se spoluprací při vydávání z Austrálie lze očekávat vzájemné vydávání spíše jednotlivých osob ročně, než odhadovat vyšší počty,“ podotklo.

Připravená smlouva stanoví právní podmínky vzájemného vydávání lidí jak k trestnímu stíhání, tak k výkonu trestu odnětí svobody. Vydání mají podléhat takové trestné činy, které jsou trestné v obou zemích a které mají horní hranici trestní sazby alespoň jeden rok. U vězňů se vydání povolí, pokud jim z trestu zbývá nejméně půl roku.

Smlouva obsahuje i důvody pro odmítnutí vydání – například proto, že dožádaný stát pokládá dané trestné činy za politické nebo protože se lze domnívat, že daný člověk je stíhaný pro jeho etnický původ. Dalším důvodem odmítnutí je, že vyžádanému člověku hrozí v druhém státě kruté, nelidské nebo ponižující zacházení.

Své občany Česko nebude moci do Austrálie vydat bez jejich souhlasu.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP