Na rakouském MSp se diskutovalo o reformě svéprávnosti a opatrovnictví

Na konci ledna podnikli zástupci civilní legislativy z Ministerstva spravedlnosti cestu za svými rakouskými kolegy. Tématem setkání, kterého se zúčastnili také čeští zástupci opatrovnických soudců a zástupce Kanceláře veřejného ochránce práv, byla rakouská reforma svéprávnosti a opatrovnictví. Další cenné informace a zkušenosti pak český tým načerpal i během setkání se zástupci organizace VertretungsNetz, která se zabývá například zastupováním osob se zdravotním postižením a která byla aktivním členem pracovního týmu pro tvorbu nové legislativy v dané oblasti.

Rakousko po dobu dvou let pečlivě připravovalo návrh reformy svéprávnosti a opatrovnictví a do činnosti legislativních pracovních skupin byli zapojeni také přímo lidé se zdravotním postižením, kteří využívají různé formy pomoci a podpory při rozhodování v každodenních činnostech. Dne 1. července 2018 pak nabyla účinnosti nová právní úprava, která posunula dosavadní směřování blíže k trendům nastaveným Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.

Nová rakouská pravidla kladou důraz na to, aby především sama osoba se zdravotním postižením skutečně mohla v maximální míře rozhodovat o svých záležitostech. V Rakousku došlo k určitému odklonu od využívání medicínského modelu v podobě znaleckých posudků lékařů. Naopak se klade důraz na zohledňování skutečných potřeb a schopností osob a na výběr nejvhodnější pomoci a podpory v oblasti právního zastupování. Došlo také k nastavení efektivnějších pravidel pro kontrolu různých zástupců osob se zdravotním postižením.

Výsledky dosavadního pilotního projektu s názvem „Podpora pro sebeurčení“, který se v Rakousku v rámci legislativních prací uskutečnil na 18 okresních soudech po dobu téměř dvou let, ukázaly, že je možné postupovat i jinak než přistoupením k omezení svéprávnosti a že převážná většina osob může využívat jiné formy podpory, aniž by současně došlo k  ohrožení. To po nabytí účinnosti nové právní úpravy ostatně ukazují i dosavadní informace z praxe, ačkoliv je jejich vypovídající hodnota vzhledem ke krátké době účinnosti zatím omezená.

Setkání přineslo mnoho cenných podnětů pro možné inovace stávajícího systému v České republice. Zástupci Ministerstva spravedlnosti doufají, že se v budoucnu podaří získané informace a příklady dobré praxe efektivně sdílet s odbornou veřejností a také vzájemně mezi opatrovnickými soudy.

 

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti ČR.

Foto: Pixabay

 

Go to TOP