Nástup nového generálního advokáta SD EU do funkce

Rozhodnutím zástupců vlád členských států ze dne 1. února 2019 byl p. Priit Pikamäe jmenován generálním advokátem Soudního dvora na období od 5. února 2019 do 6. října 2024 jako nástupce p. Nilse Wahla.

Životopis p. Priita Pikamäe

Narozen v roce 1973; držitel diplomu v oboru právo (univerzity v Tartu a Poitiers); doktor práv (univerzita v Tartu, rok 2006); ředitel 7. oddělení konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí, Estonsko (1995–1996); ředitel odboru trestního práva na Ministerstvu spravedlnosti (1996–2001); soudce soudu prvního stupně v Tallinnu (2001–2002); soudce odvolacího soudu v Tallinnu (2002–2006); soudce Nejvyššího soudu (2006–2009); předseda trestního senátu Nejvyššího soudu (2010–2013); nominován jako ad hoc soudce Evropského soudu pro lidská práva (2010–2016); předseda Nejvyššího soudu (2013–2019); předseda Rady pro správu soudů prvního stupně a odvolacích soudů (2013–2019); předseda Sítě předsedů nejvyšších soudů Evropské unie (2017–2019); hostující profesor a člen akademické rady právnické fakulty univerzity v Tartu; zakládající člen Estonského sdružení pro ochranu finančních zájmů Evropské unie; člen rady Fondu ústavního práva na Akademii věd Estonska; člen estonské Akademické asociace práva; autor řady publikací; generální advokát Soudního dvora od 6. února 2019.

U příležitosti ukončení funkce a odchodu p. Nilse Wahla a složení slibu a nástupu do funkce p. Priita Pikamäe se 6. února 2019 konalo slavnostní zasedání Soudního dvora.

Přímý přenos slavnostního zasedání byl dostupný od 12:00 hodin na internetové stránce: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.

Zdroj: Text a foto Soudní dvůr EU.

Go to TOP