Vláda vypracuje do půlky roku strategii pro umělou inteligenci

Vláda by měla do poloviny roku zpracovat národní strategii pro umělou inteligenci. Podílet se na ní bude akademický sektor i komerční sféra. Memorandum o spolupráci v oblasti umělé inteligence dnes podepsali zástupci vlády a Platformy pro umělou inteligenci. O vzniku strategie bude kabinet jednat na konci ledna.

Česká republika tak navazuje na aktivity EK, která představila plán, kterým chce ve spolupráci s členskými státy EU podpořit vývoj a využívání umělé inteligence. Česko chce také spolu s Německem usilovat o vytvoření evropského centra umělé inteligence. Jeho sídlo by mohlo být v Praze.

Ke vzniku národních strategií vyzvala Evropská komise členské státy EU v Koordinovaném plánu v oblasti umělé inteligence, který vydala loni v prosinci. Platformu založil loni Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podle dokumentu svazu se má zabývat například otázkami „schopnosti počítačových programů učit se, rozhodovat a napodobovat jiné inteligentní lidské chování. „Platforma má za cíl navrhovat konkrétní možnosti využití umělé inteligence, vyjadřovat se také k legislativnímu ukotvení a etické stránce. Cílem společného plánu je proto vyvinout takovou technologii, která bude respektovat základní práva a etická pravidla. Konečné znění pokynů předloží odborníci v březnu 2019 po konzultacích v rámci evropské aliance pro umělou inteligenci.

Zdroj: ČTK, Evropská komise.

Foto: Pixabay

Go to TOP