NSZ: Nouzový stav v ČR snížil počet majetkových trestných činů na polovinu

Nejvyšší státní zastupitelství eviduje za dobu nouzového stavu 8354 trestných činů krádeže, které byly kvalifikovány v přísnější trestní sazbě. Celkově počet lidí, proti nimž bylo vedeno trestní stíhání pro majetkové trestné činy, za nouzového stavu ve srovnání se stejným obdobím loni poklesl o více než polovinu.

Nejvyšší státní zastupitelství hodnotilo vývoj kriminality během nouzového stavu, vybrané trestné činy, jejich četnost a celkový vývoj.

„Za dobu od 12. března do 17. května 2020 bylo spácháno celkem 8354 trestných činů krádeže, které byly kvalifikovány v přísnější trestní sazbě právě s ohledem na vyhlášený nouzový stav. Z tohoto údaje však bylo evidováno 6989 trestných činů spáchaných neznámým pachatelem a 1365 spáchaných známým pachatelem, z nichž 1009 již je ve fázi trestního stíhání konkrétní osoby,“ uvedl mluvčí NSZ Petr Malý.

Výrazně nižší jsou podle mluvčího údaje v případě dalších majetkových trestných činů, a to podvodu, kdy jde o 374 trestných činů, z toho neznámým pachatelem 337, a zpronevěry, kdy jde o 35 trestných činů, z toho osm s neznámým pachatelem.

Celkově podle NSZ počet lidí, proti nimž bylo vedeno trestní stíhání pro majetkové trestné činy, za nouzového stavu ve srovnání se stejným obdobím loni klesl o víc než polovinu. Přesné údaje podle mluvčího nelze s ohledem na rozdílnou metodiku sběru dat a sledované období zjistit.

NSZ za nouzového stavu eviduje i trestné činy související s výskytem a šířením nemoci covid-19. „Bylo evidováno celkem 152 trestných činů šíření nakažlivé lidské nemoci ve fázi prověřování, z toho čtyři pachatelé jsou pro tento trestný čin stíháni, a 11 věcí tohoto trestného činu v nedbalostní formě – jeden pachatel je stíhán,“ uvedl mluvčí.

V přímé souvislosti s nemocí covid-19 bylo podle mluvčího spácháno 39 trestných činů šíření poplašné zprávy, z toho 14 lidí je za tento trestný čin už stíháno. Spácháno bylo také šest trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, šlo o porušení nařízené karantény.

Zdroj: NSZ
Foto: Pixabay

 

Go to TOP