Komise pro trestní řád má nového předsedu

Komise pro rekodifikaci trestního práva procesního se změnila, už ji nevede profesorka Dagmar Císařová z pražské právnické fakulty, ale jejím vedením byl nově pověřen přední akademik – JUDr. Jiří Říha, Ph.D., který působí na katedře trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň jako soudce na Nejvyšším soudu.

Dosavadní předsedkyni komise Dagmar Císařové bylo podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky nabídnuto setrvání ve skupině v pozici členky. Velkou komisi, kterou vede předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, ministr spravedlnosti Jan Kněžínek doplnil dalšími lidmi z právní praxe. „Nově byli jmenováni František Púry z Nejvyššího soudu, Martin Erazím z Městského státního zastupitelství v Praze a Roman Vicherek z Krajského soudu v Ostravě,“ dodal Řepka. Ti tak přibyli například k vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové nebo k místopředsedovi České advokátní komory Tomáši Sokolovi a dalším právníkům. Předsedou velké komise zůstává předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

Ministerstvo spravedlnosti už dříve části trestního řádu zveřejnilo na svém webu. Snahy rekodifikační komise pod vedením profesorky Císařové ale právní profesionálové zatím nehodnotili příliš pozitivně. Podle České advokátní komory je pokus o rekodifikaci návratem do 50. let minulého století. Nejvyšší soud dokonce pracuje na oponentní části „Opravných prostředků“. I další právníci ho hodnotí jako nemoderní a upozorňují na to, že neodpovídá věcnému záměru schváleného za exministryně spravedlnosti Heleny Válkové.

Zdroj: Česká justice, Nejvyšší soud ČR

Go to TOP