ČAK obnovuje vydávání ID průkazů, fotografovat je možné bez roušky

Díky mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které umožňuje sundat roušku z tváře po dobu nezbytnou pro pořízení fotografie, může ČAK začít znovu vydávat ID průkazy.

Počínaje čtvrtkem 14. května budou opět vydávány průkazy v Praze, odbor matriky v nádvorní budově Kaňkova paláce, Národní 16, Praha 1.
Je nutné sjednat si termín předem – tel.: 273 193 226, e-mail: lacina@cak.cz, a to na pondělí až čtvrtek vždy od 9.00 do 12.00 hodin.
Nutnost objednání platí i pro vydávání ID průkazů v Brnětel. 513 030 111, e-mail: sekr.brno@cak.cz.

Go to TOP