Upozornění – poplatek z přírůstku vkladů k 31. prosinci

S blížícím se koncem roku si dovolujeme upozornit na poplatek z přírůstku vkladů k 31. prosinci kalendářního roku.

Tento poplatek do svých sazebníků přidala většina bank působících v ČR v souvislosti s povinností bank přispívat v souladu s právem EU do tzv. Rezolučního fondu (Fond pro řešení krize na finančním trhu).

Obvyklá hranice tuzemských bank pro účtování poplatku z přírůstku vkladů je 100 milionů korun nebo protihodnota v cizí měně. Poplatek se týká i finančních prostředků uložených na účtech advokátních úschov. V případě, že se pro období na přelomu roku chystáte přijmout do advokátní úschovy peníze v hodnotě 100 milionů korun a vyšší, existuje reálné riziko, že tento dodatečný poplatek vám bude bankou naúčtován, pokud nebude úschova vypořádána do 31. 12. 2018.

Doporučujeme tuto situaci konzultovat s vaším bankovním poradcem, případně na ni upozornit vaše dotčené klienty.

 

 

 

Go to TOP